Studie- och yrkesvägledning inom komvux på gymnasienivå

Som studie- och yrkesvägledare har du en viktig roll i att vägleda, informera och ge råd till de vuxenstuderande.

Vägledning är viktigt för att minska studieavbrott och ge de vuxenstuderande rätt information inför valsituationer de står inför under sin utbildning. Här kan du läsa mer om de områden där vi får många frågor från studie- och yrkesvägledare inom komvux.

Rätt till komvux på gymnasial nivå

Examen inom komvux på gymnasial nivå

Betygsrätt för vuxenutbildning

Senast granskad: 2017-01-05
Innehållsansvar: Avdelningen för kommunikation