Betygskataloger

Läs mer om bestämmelser om samlat betygsdokument och utdrag från betygskatalogen.

Ett samlat betygsdokument ska utfärdas för de kurser som eleven påbörjat enligt de äldre bestämmelserna före den 1 juli 2012.

För ämnen och kurser som påbörjats efter den 1 juli 2012 ska ett utdrag från betygskatalogen utfärdas.  För en elev som både har ”äldre” och ”nya” kurser utfärdas då två olika dokument.

4 kap. 8 § förordning (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning, 4 kap. 12 § förordning (2011:1108) om vuxenutbildning, Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:8) om betygskatalog för vuxenutbildning.

Senast granskad: 2015-04-22
Innehållsansvar: Vuxenutbildningsenheten