Examen och behörighet till högskolan

Elever som har en examen från ett yrkesprogram i gymnasieskolan men inte uppnått grundläggande behörighet till högskolan har rätt att läsa för att uppnå sådan behörighet. Elever som redan har en gymnasieexamen kan inte ta ut en högskoleförberedande examen.

När det gäller gymnasieexamen kommer eleverna att kunna få två typer av examen i form av yrkesexamen eller högskoleförberedande examen. För en elev som tidigare erhållit någon typ av gymnasieexamen kan skolan inte utfärda en högskoleförberedande examen. Elever som har en examen från ett yrkesprogram i gymnasieskolan men inte uppnått grundläggande behörighet till högskolan har dock rätt att läsa för att kunna erhålla grundläggande högskolebehörighet enligt 20 kap. 19 § skollagen. Det innebär att eleven har rätt att läsa in de kurser som eleven inte sedan tidigare har minst betyget E i av svenska 2 och 3 samt engelska 6.

För den som tidigare har fått en gymnasieexamen får en yrkesexamen med samma innehåll som den tidigare examen inte utfärdas. Det är möjligt att utfärda ytterligare en yrkesexamen om innehållet till övervägande del kan hänföras till ett annat yrkesprogram i gymnasieskolan än den yrkesexamen som tidigare utfärdats.

Med övervägande del avses mer än hälften av de 1 800 poäng som refereras till i 4 kap. 14 § förordning (2011:1108) om kommunal vuxenutbildning.

Läs mer om gymnasieexamen:

Examen inom komvux gymnasial nivå

Senast granskad: 2015-04-22
Innehållsansvar: Vuxenutbildningsenheten