Kurser som får ingå i en gymnasieexamen från komvux

Regelverket kring vilka kurser som får ingå i en gymnasieexamen från vuxenutbildning har ändrats flera gånger. Vilka kurser som får ingå i gymnasieexamen avgörs av när gymnasieexamen utfärdades.

Gymnasieexamen utfärdad 1 jan 2017- 

I en gymnasieexamen utfärdad från den 1 januari 2017 får alla kurser från kommunal vuxenutbildning på gymnasienivå ingå samt betyg från gymnasieskola med undantag av idrott och hälsa 1.

För den som har flera betyg från samma kurs eller betyg från jämförbara, alternativa eller överlappande kurser ska det högre betyget tas med i examensbeviset eller gymnasiesärskolebeviset
 
Betyg på en delkurs får fortsatt inte ingå
 

Gymnasieexamen utfärdad 24 november 2015 – 1 jan 2017

För gymnasieexamen som utfärdas från den 24 november 2015 finns inte längre en begränsning till att endast betyg på kurser som får ges i komvux på gymnasial nivå får ingå. Det innebär att även betyg på kurser som endast får ges inom vissa utbildningar i gymnasieskolan och betyg på kurser i ämnet Idrott och hälsa får ingå.
 
Det finns vissa kurser som inte får ingå tillsammans med andra kurser i en examen, vilket framgår av berörda ämnesplaner.
 
Betyg på en delkurs får inte ingå.
 

Gymnasieexamen utfärdad 27 oktober 2015 – 23 november 2015

Under perioden kan betyg på alla kurser, förutom betyg inom ämnet Idrott och hälsa, ingå i en gymnasieexamen från komvux. Följande kurser ingår i ämnet Idrott och hälsa:
  • Idrott och hälsa 1
  • Idrott och hälsa 1 – specialisering
  • Idrott och hälsa 2
  • Idrott och hälsa 2 – specialisering.
Det finns vissa kurser som inte får ingå tillsammans med andra kurser i en examen, vilket framgår av berörda ämnesplaner.
 
Betyg på en delkurs får inte ingå.
 

Gymnasieexamen utfärdad före 27 oktober 2015

För de som har fått sin gymnasieexamen utfärdad från kommunal vuxenutbildning före den 27 oktober 2015 gäller tidigare bestämmelser om att endast betyg på kurser som får ges i komvux på gymnasial nivå får ingå i en gymnasieexamen. Det innebär att betyg på kurser som inte får erbjudas inom komvux på gymnasial nivå, inte heller får ingå i en sådan gymnasieexamen.
 
Det finns vissa kurser som inte får ingå tillsammans med andra kurser i en examen, vilket framgår av berörda ämnesplaner.
 
Betyg på en delkurs får inte ingå.
Senast granskad: 2015-11-18
Innehållsansvar: Vuxenutbildningsenheten