Studie- och yrkesvägledning inom komvux på gymnasienivå

Som studie- och yrkesvägledare har du en viktig roll i att vägleda, informera och ge råd till de vuxenstuderande.

Vägledning är viktigt för att minska studieavbrott och ge de vuxenstuderande rätt information inför valsituationer de står inför under sin utbildning. Här kan du läsa mer om de områden där vi får många frågor från studie- och yrkesvägledare inom komvux.

2017: Utökad rätt att läsa upp behörighet på komvux

Från och med 1 januari 2017 finns det större möjligheter att gå utbildningar på komvux för att bli behörig att söka till högskola eller yrkeshögskola.

De behörigheter som kan läsas in är:

  • grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare
  • en eller flera särskilda behörigheter till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare
  • grundläggande behörighet till yrkeshögskola
  • en eller flera särskilda kunskaper för utbildning på yrkeshögskola.

Eleven har rätt att läsa in flera behörigheter men endast en i taget. Grundläggande behörighet krävs innan man kan läsa in en särskild behörighet. Vad som är särskild behörighet för högskolan avgörs av respektive lärosäte.

Hemkommunen har ansvaret för att erbjuda utbildningen eller betala för den i annan kommun eller annat landsting. Om det finns flera alternativa utbildningar bestämmer kommunen vilken utbildning som ska erbjudas. Kommunen ska då ta hänsyn till elevens behov, önskemål, tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet.

För att kunna använda sig av rätten att läsa in grundläggande eller särskild behörighet måste eleven vara behörig till utbildning på gymnasial nivå (se skollagen 20 kap. 20§), det vill säga:

  • vara över 20 år eller ha avslutat en gymnasieutbildning
  • vara folkbokförd i Sverige
  • ha förutsättningar för att kunna tillgodogöra sig undervisningen

De nya reglerna om rätt att delta i utbildning på gymnasial nivå står i skollagen 20 kap. 19§

Senast granskad: 2017-01-05
Innehållsansvar: Avdelningen för kommunikation