Validering och prövning

I en validering bedöms, värderas och dokumenteras de kunskaper som en person har.

Validering

En elev inom vuxenutbildning kan få sina redan tillägnade kunskaper och kompetenser bedömda genom validering. Validering får ske inom ramen för alla kurser och ska utgå från elevens förutsättningar och behov. En elev som genomgått en validering för en del av en kurs behöver inte delta i undervisningen när det gäller den delen av kursen. Den som har genomgått en validering ska kunna få ett intyg. (20 kap. 42-43 §§ skollagen (2010:800) samt 2 kap. 8 § och 4 kap. 25 § förordning (2011:1108) om vuxenutbildning).

Läs mer om validering

Prövning

Du som är bosatt i Sverige och vill ha betyg från kommunal vuxenutbildning ska ha möjlighet att genomgå prövning i alla kurser inom kommunal vuxenutbildning som det sätts betyg på, inklusive utbildning i svenska för invandrare (sfi), och i gymnasiearbetet. Det här gäller även om du tidigare har fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet.

Sedan 1 juni 2016 är det inte längre möjligt att göra en prövning utifrån de gamla kursplanerna. 

Läs mer om prövning

Senast granskad: 2016-09-26
Innehållsansvar: Vuxenutbildningsenheten