Särskild utbildning för vuxna

Vägledning är viktigt för att minska studieavbrott och ge eleverna rätt information inför valsituationer de står inför under sin utbildning.

Här kan du läsa mer om de områden där Skolverket ofta får frågor från studie- och yrkesvägledare vad gäller särskild utbildning för vuxna.

Individuell studieplan

För varje elev ska det finnas en individuell studieplan.

Läs om individuell studieplan här .

Validering och prövning

I en validering bedöms, värderas och dokumenteras de kunskaper som en person har.

Läs om validering och prövning här.

Senast granskad: 2017-09-04
Innehållsansvar: Vuxenutbildningsenheten