Studie- och yrkesvägledning inom svenska för invandrare

Som studie- och yrkesvägledare har du en viktig roll i att vägleda, informera och ge råd till vuxna personer med annat modersmål än svenska för att de ska få grundläggande kunskaper i svenska språket.

Vägledning är också viktigt för att eleven ska få språkliga redskap för kommunikation och få ett aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetslivet.

Här hittar du information om vem som har rätt sfi:

Rätt till sfi

Individuell studieplan

För varje elev ska det finnas en individuell studieplan.

Läs om individuell studieplan här.

Validering och prövning

I en validering bedöms, värderas och dokumenteras de kunskaper som en person har.

Läs om validering och prövning här.

Senast granskad: 2017-05-23
Innehållsansvar: Avdelningen för kommunikation