Studie- och yrkesvägledning för grundskola

Vägledning är viktigt för att minska studieavbrott och ge eleverna rätt information inför valsituationer de står inför under sin utbildning.

Här kan du läsa mer om de områden där Skolverket ofta får frågor från studie- och yrkesvägledare.

Senast granskad: 2016-04-29