Läsa gymnasiekurser under grundskoletiden

Grundskolor har oftast inte rätt att sätta betyg i gymnasiekurser.
Däremot kan elever i grundskolan och motsvarande skolformer genomgå prövning i de kurser som ges på gymnasieskolans nationella program.

Grundskolor har generellt sett inte någon rätt att sätta betyg i gymnasiekurser. Däremot finns ett undantag för spetsutbildningar på grundskolenivå.

Vem som helst får genomgå prövning och få betyg

Elever i grundskolan och motsvarande skolformer (och även andra) kan genomgå prövning i de kurser som ges på gymnasieskolans nationella program. Gymnasieskolan ansvarar då för prövningen. Denna rätt gäller också gymnasiearbetet.

Undantag finns dock när det gäller de kurser som bara får anordnas på vissa gymnasieutbildningar, till exempel kurser inom ämnet specialidrott.

Gå om kurser

En elev som har fått betyg på en gymnasiekurs innan eleven påbörjat sin gymnasieutbildning har rätt att gå om kursen och få ett nytt betyg på kursen när eleven sedan börjar gymnasieskolan. Däremot har en sådan elev inte rätt att göra en förnyad prövning i gymnasieskolan i den aktuella kursen om betyget är E eller högre.

Senast granskad: 2016-03-24