Meritpoäng för gymnasiestudier

När en elev ansöker till gymnasiet används ett meritvärde som räknas ut av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg.

Från och med ansökan till gymnasiet läsåret 2014/15 får de sökande som fått betyg i moderna språk som språkval räkna med detta betyg som ett 17:e betyg i meritvärdet, utöver de 16 bästa betygen i övrigt.

Elever kan också läsa ett till modernt språk inom ramen för elevens val, men det är endast språket inom ramen för språkval som ger extra meritpoäng.

Modersmål och moderna språk är två olika ämnen, med två skilda kursplaner. Modersmål kan inte räknas som ett sjuttonde betyg, även om det kan läsas inom ramen för språkval.

Senast granskad: 2016-03-24