Nyanlända elever

Nyanlända elever i grundskolan omfattas av samma regelverk som andra elever i grundskolan när det gäller särskilt stöd och betygssättning.

Verksamheten i grundskolan ska organiseras så att eleverna i huvudsak har en sammanhållen och gemensam studiegång. Undervisningen ska anpassas efter elevernas behov och förutsättningar. Det gäller även nyanlända elever, som kan behöva särskilda åtgärder för att få bra förutsättningar för sitt lärande.

Hur man organiserar undervisningen, gör gruppindelningar av elever, till exempel förberedelseklasser, är inte specifikt reglerat inom ramen för skolans författningar, utan blir en fråga för skolans rektor att fatta beslut om.

Betyg

Läraren ifråga har skyldighet att kommunicera med eleven kring betyg. Många lärare i grundskolan upplever att det är problematiskt att sätta betyg när en elev som är nyanländ till Sverige t.ex. börjar skolan sent på terminen. Mer om detta och annat kring betyg kan du läsa om via länken nedan.

Här kan du läsa mer om nyanlända elever och betygsättning

Senast granskad: 2016-04-29