Betyg och behörighet

Här finns samlad information som rör övergångsbestämmelser om betyg, vilka kurser som får ingå i ett slutbetyg eller en gymnasieexamen, utformning av betygshandlingar, samt information om grundläggande behörighet för eftergymnasiala studier.

Senast granskad: 2016-03-24