Kurser som bygger på varandra i gymnasieskolan

För en del kurser i gymnasieskolan anges det i ämnesplanen att kursen bygger på en annan kurs. Detta innebär inte att eleven måste ha läst föregående kurs innan.

Begreppet "bygger på" är Skolverkets vägledning till huvudmannen om vilka förkunskaper som är lämpliga att eleven har inför en överliggande kurs. Det finns dock inget formellt krav på att eleven måste ha läst eller ens fått ett godkänt betyg i den tidigare kursen för att kunna gå vidare till nästa och få ett betyg i den.

Det vill säga eleven kan påbörja en överliggande kurs, utan att ha läst den underliggande kursen.

Senast granskad: 2016-04-29