Meritpoäng för högskolestudier

Kurser i moderna språk, engelska, svenskt teckenspråk för hörande och matematik kan ge meritpoäng. Dessa meritpoäng läggs till elevernas jämförelsetal (medelvärdet av deras kursbetyg) som används för att söka till högskolan.

Elever kan få meritpoäng för vissa kurser i moderna språk, engelska och matematik. Elever som söker en högskoleutbildning som börjar från och med höstterminen 2014 kan också få meritpoäng för vissa kurser i svenskt teckenspråk för hörande.

Mer om meritpoäng och vilka kurser det gäller (antagning.se) Hur man räknar ut meritvärde (antagning.se)

Senast granskad: 2016-03-24
Innehållsansvar: Gymnasieenheten