Tidigare kurser i ny gymnasieexamen

Bestämmelser om vilka kurser från den tidigare gymnasieskolan som en elev kan tillgodoräkna sig för att få en gymnasieexamen enligt dagens betygssystem finns översatta i den så kallade motsvarandelistan. 

Motsvarandelistan

I Skolverkets föreskrifter finns uppgifter om i vilka fall gamla kurser motsvaras av nya kurser (i Gy 2011) i form av en lista. Föreskrifterna innehåller också bestämmelser om hur betygen enligt den gamla betygsskalan ska omvandlas i de fall flera gamla kurser motsvarar en eller flera nya kurser. 

Läs motsvarandelistan (SKOLFS 2011:196)

Av gymnasieförordningen och förordningen om vuxenutbildning framgår hur betyg ska omvandlas om en gammal kurs motsvarar en ny kurs:

  • Mycket väl godkänt ska motsvara A
  • Väl godkänt ska motsvara C
  • Godkänt ska motsvara E och
  • Icke Godkänt ska motsvara F

De nya kursernas innehåll och konstruktion gör att det inte alltid är möjligt att jämföra en gammal kurs med en ny kurs. Många gånger är det flera gamla kurser som tillsammans har ett kunskapsinnehåll som motsvarar en eller flera nya kurserOm elevens betyg i de gamla kurserna skiljer sig åt har Skolverket nu föreskrivit hur betygen ska omvandlas till ett sammanfattande betyg i den nya betygsskalan. 

Omvandling av betyg i kurser på gymnasial nivå (46 kB) Läshjälp till listan (41 kB) Kurser som får ingå i en gymnasieexamen från komvux

Bakgrund

De elever som påbörjat gymnasieskolan före den 1 juli 2011 och gjort ett avbrott i studierna för att sedan återuppta dem ska fullfölja studierna enligt de nya bestämmelserna, om deras utbildning inte längre erbjuds. Detsamma gäller för elever som återantas eller vill gå om ett program. Detta framgår av gymnasieförordningens övergångsbestämmelser. Föreskrifterna kommer att gälla för samtliga elever inom vuxenutbildningen på gymnasial nivå som kan tillgodogöra sig kurser enligt motsvarandelistan i en framtida gymnasieexamen.

En utgångspunkt i Skolverkets arbete med att jämföra innehållet i de gamla och nya kurserna har varit att undvika att elever tvingas läsa om ett kunskapsinnehåll som ingår i det eleven redan läst. Genom sitt gymnasiearbete ska eleven dessutom kunna visa att hon eller han är förberedd för ett yrke eller för fortsatta studier och har med sig relevanta kunskaper efter gymnasieutbildningen. Skolverket har jämfört de gamla och nya kursernas kunskapsinnehåll med hjälp av ämnesexperter. Förslagen har också varit ute på remiss för synpunkter som Skolverket sedan har beaktat i arbetet.

Senast granskad: 2017-03-13
Innehållsansvar: Avdelningen för juridik