Gymnasiearbetet

För att en elev ska få en gymnasieexamen måste han eller hon ha gjort ett godkänt gymnasiearbete. Det är med gymnasiearbetet eleven knyter ihop sina studier på programmet och visar att hon eller han är förberedd för yrkesliv eller högskolestudier.

Det finns ingen ämnesplan för gymnasiearbetet och därmed inte heller några kunskapskrav på samma sätt som för övriga kurser i gymnasieskolan. Bedömningen görs utifrån examensmålen för respektive program. Detta kommenteras vidare i Gymnasieboken. Skolverket har tagit fram elevexempel som ska ge inspiration och diskussionsunderlag i arbetet med att utforma uppgifter för gymnasiearbetet.

I Skolverkets föreskrifter om utformningen av examensbevis efter nationella program i gymnasieskolan framgår hur och var gymnasiearbetet ska noteras. Den efterfrågade beskrivningen under noteringar i bilaga 1 får gärna vara kortfattad. Föreskrifter om utformningen av examensbevis i gymnasieskolan (SKOLFS 2011:145)

Läs mer om gymnasiearbetet

Senast granskad: 2016-04-29