Individuell studieplan

Varje elev i gymnasieskolan ska ha en individuell studieplan. Rektor har ett särskilt ansvar för att skolan tar fram en sådan i dialog med eleven.

Läs mer och ta del av konkreta exempel i Skolverkets stödmaterial. Längre fram kommer vi också ta fram ett stödmaterial för gymnasiesärskolan.

Individuell studieplan för gymnasieskolan

Senast granskad: 2016-03-29