Studie- och yrkesvägledning i gymnasieskolan

Som studie- och yrkesvägledare har du en viktig roll i att vägleda, informera och ge råd till elever.

Vägledning är viktigt för att minska studieavbrott och ge eleverna rätt information inför valsituationer de står inför under sin utbildning. Här kan du läsa mer om de områden där vi får många frågor från studie- och yrkesvägledare på gymnasieskolan.

Senast granskad: 2016-04-29