Yrkesutgångar och programfördjupning

Yrkesutgång innebär en yrkeskompetens som eleven får genom en viss kombination av kurser inom programfördjupningen. Skolverket har gett exempel på yrkesutgångar och programfördjupningspaket för vart och ett av yrkesprogrammen. Exemplen har Skolverket arbetat fram i samråd med de nationella programråden.

Programfördjupningspaketen visar vilka kurser som branscherna anser att eleverna bör läsa för en viss yrkesutgång. I och med att branschen utvecklas och i och med teknikförändringar kan såväl exemplen på yrkesutgångar som exemplen på programfördjupningspaket komma att förändras.

Man kan också tänka sig att det lokalt kan finnas andra behov av yrkesutgångar än de som Skolverket föreslår. Efter samråd med det lokala programrådet kan skolan skolan besluta om att erbjuda andra yrkesutgångar. I de sammanhangen kan man inte tänka alltför lokalt så att eleven exempelvis bara kan arbeta på orten.

Programfördjupningspaketen hittar du i anslutning till respektive examensmål/programstruktur, längst ner.

Programstruktur, examensmål och programfördjupningspaket

Senast granskad: 2017-06-13