Forskning om rasism och främlingsfientlighet i skolan

Det finns ett stort utbud av aktuell forskning som handlar om främlingsfientlighet och rasism i skolan.

I flera av rapporterna analyseras hur rasismen och främlingsfientligheten tar sig uttryck i skolan, några studier är specifikt inriktade på islamofobi och främlingsfientlighet och rasism riktad mot samer. 
 
I andra rapporter analyseras hur förebyggande arbete mot främlingsfientlighet och rasism kan utformas. En studie granskar specifikt hur lärarutbildningen tar upp dessa frågor. I ytterligare några rapporter granskas antirasistiskt arbete i allmänhet, men där analyserna kan ha bäring även för skolan. Redovisningen är uppdelad efter tema. 
Senast granskad: 2015-03-13