Utveckla undervisningen

För att utveckla undervisningen och arbetet i övrigt på skolan med värdegrunden, så kan ni titta på vilka utvecklingspaket vi erbjuder på temat Sju timmar om... i menyn. För närvarande finns det sex stycken.

Sex och samlevnad i undervisningen

Förutom Sju timmar om så hittar ni på annan plats filmer med vidhängande diskussionsfrågor om hur sex och samlevnad kan integreras i olika skolämnen. Allt finns samlat på sidan "Sex och samlevnad i undervisningen":

Sex och samlevnad i undervisningen

Undervisa om kontroversiella frågor

Frågor som väcker starka känslor kommer då och då upp i skolan. Ibland kan de skapa spänningar i klassrummet och det behöver lärare hantera. Europarådet har tagit fram ett material som stöd för lärare i att utveckla undervisning om kontroversiella frågor.

Undervisa om kontroversiella frågor

Senast granskad: 2016-07-13