Totalt 30 träffar på "modersmål"

 1. Modersmål - undervisning - ämnesutveckling

  Modersmål Syftet med undervisningen i ämnet modersmål är att eleverna utvecklar kunskaper i och om ... sitt modersmål. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar språkutveckling och lärande inom olika ... sitt modersmål. Det är vårdnadshavare som ansöker om modersmålsundervisning i grundskolan, medan eleven

 2. Bolidens språkresa

  modersmål än svenska. De fortbildade sig, köpte in nya böcker och anpassade lekmaterialet. Tio år senare är ... i med räkneorden på sitt modersmål. -   Vi vill bejaka alla språk. Barnen får använda vilket språk ... barn med andra modersmål i Bolidens historia. Det lilla samhället i Västerbottens inland byggdes upp

 3. Barns språkutveckling stärks av flerspråkiga pedagoger

  språkutvecklande miljö. Flerspråkiga pedagoger kan underlätta arbetet med att få barnens modersmål att vara ett ... förskolas didaktik. Studien är genomförd på en förskola i Malmö där få barn har svenska som modersmål ... modersmål talas av någon av pedagogerna och är mycket begränsad för de barn som inte har sitt modersmål

 4. Barn och grupper i förskolan 15 oktober 2011

  .  Tabellnummer Modersmål Tabell 3 A Riks (74 kB) Inskrivna barn med annat modersmål än svenska efter ålder 2000 ... -2011. Antal samt andel av alla inskrivna barn. Tabell 3 B Riks (74 kB) Barn med annat modersmål än ... svenska som får möjlighet att utveckla sitt modersmål, efter ålder 2000-2011. Antal samt andel av alla

 5. Barn och grupper i förskolan 15 oktober 2012

  Modersmål Tabell 3 Riksnivå (50 kB) Inskrivna barn med annat modersmål än svenska efter ålder 2000-2012 ... . Antal samt andel av alla inskrivna barn.   Tabell med uppgifter om barn med annat modersmål än svenska ... som får möjlighet att utveckla sitt modersmål, efter ålder har utgått. Tabellnummer Gruppstorlek

 6. Barn och grupper i förskolan 15 oktober 2006

  driftsform 2003-2006 Tabellnummer Modersmål Tabell 5 A (46 kB) Inskrivna barn i förskola med annat modersmål ... annat modersmål än svenska som har modersmålsstöd efter ålder 2000-2006. Antal samt andel av alla ... inskrivna barn med annat modersmål än svenska Tabellnummer Gruppstorlek Tabell 6 A (32 kB) Antal avdelningar

 7. Barn och grupper i förskolan 15 oktober 2008

  Modersmål Tabell 5 A (50 kB) Inskrivna barn i förskola med annat modersmål än svenska efter ålder 2000-2008 ... . Antal samt andel av alla inskrivna barn Tabell 5 B (50 kB) Barn med annat modersmål än svenska som har ... modersmålsstöd efter ålder 2000-2008. Antal samt andel av alla inskrivna barn med annat modersmål än svenska

 8. Barn och grupper i förskolan 15 oktober 2010

  barn efter huvudman och driftsform 2005-2010. Tabellnummer Modersmål Tabell 5 A (73 kB) Inskrivna barn ... med annat modersmål än svenska efter ålder 2000-2010. Antal samt andel av alla inskrivna barn Tabell 5 ... B (73 kB) Barn med annat modersmål än svenska som har modersmålsstöd efter ålder 2000-2010. Antal

 9. Barn och grupper i förskolan 15 oktober 2007

  driftsform 2003-2007 Tabellnummer Modersmål Tabell 5 A (49 kB) Inskrivna barn i förskola med annat modersmål ... annat modersmål än svenska som har modersmålsstöd efter ålder 2000-2007. Antal samt andel av alla ... inskrivna barn med annat modersmål än svenska Tabellnummer Gruppstorlek Tabell 6 A (39 kB) Antal avdelningar

 10. Barn och grupper i förskolan 15 oktober 1999

  , medelvärden för kommungrupper Tabell 1.5 (40 kB) Öppethållande på obekväma tider 1999 Tabellnummer Modersmål ... Tabell 1.6 A (31 kB) Barn i förskola med annat modersmål än svenska 1999 Tabell 1.6 B (31 kB) Barn i ... modersmålsstöd/-undervisning, av barn med annat modersmål än svenska 1999 Uppgifter på kommunnivå Tabellnummer

 11. Barn och grupper i förskolan 15 oktober 2002

  ) Öppethållande på obekväma tider 2002 Tabellnummer Modersmål Tabell 1.6 A (32 kB) Barn i förskola med annat ... modersmål än svenska 2002 Tabell 1.6 B (32 kB) Barn i förskola med modersmålsstöd/-undervisning 2002 Tabell ... modersmål än svenska 2002 Uppgifter på länsnivå Tabellnummer Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg - totalt

 12. Barn och grupper i förskolan 15 oktober 2004

  Modersmål Tabell 1.6 A (31 kB) Barn i förskola med annat modersmål än svenska 2004 Tabell 1.6 B (31 kB) Barn ... modersmålsstöd, av barn med annat modersmål än svenska 2004 Tabellnummer Gruppstorlek Tabell 1.7 A (25 kB) Antal

 13. Barn och grupper i förskolan 15 oktober 2001

  ) Öppethållande på obekväma tider 2001 Tabellnummer Modersmål Tabell 1.6 A (32 kB) Barn i förskola med annat ... modersmål än svenska 2001 Tabell 1.6 B (32 kB) Barn i förskola med modersmålsstöd/-undervisning 2001 Tabell ... modersmål än svenska 2001 Uppgifter på länsnivå Tabellnummer Barnomsorg - totalt Tabell 1 (64 kB

 14. Barn och grupper i förskolan 15 oktober 2000

  , medelvärden för kommungrupper Tabell 1.5 (40 kB) Öppethållande på obekväma tider 2000 Tabellnummer Modersmål ... Tabell 1.6 A (63 kB) Barn i förskola med annat modersmål än svenska 2000 Tabell 1.6 B (63 kB) Barn i ... modersmålsstöd/-undervisning, av barn med annat modersmål än svenska 2000 Uppgifter på länsnivå Tabellnummer

 15. Barn och grupper i förskolan 15 oktober 1998

  ) Öppethållande per dag 1996 - 1998 Tabellnummer Förskola och familjedaghem - Modersmål Tabell 1.8 A (178 kB) Barn ... i förskola och familjedaghem med annat modersmål än svenska 1998 Tabell 1.8 B (178 kB) Barn i ... förskola och familjedaghem), som har modersmålsstöd/-undervisning, av barn med annat modersmål än svenska