Totalt 342 träffar på "förmågor Matematik"

 1. Bedömning av skriftlig kommunikativ förmåga

  Bedömning av skriftlig kommunikativ förmåga Här hittar du material för att träna din förmåga att ... bedöma skriftlig kommunikativ förmåga. Materialet består bland annat av en elevuppgift, fyra elevtexter ... (about she’s own life) men fokus vid bedömningen av elevernas skriftliga förmåga bör först och främst

 2. Bedömning av muntlig kommunikativ förmåga

  Bedömning av muntlig kommunikativ förmåga Här hittar du du material för att träna din förmåga att ... bedöma elevers kunskaper i muntlig kommunikativ förmåga. Materialet består bland annat av ett filmat ... elevsamtal och kommentarer till detta. Bedömningen utgår från elevens tilltro till sin förmåga att

 3. Att bedöma elevers förmågor i muntlig uppgift

  Att bedöma elevers förmågor i muntlig uppgift Syftet med materialet är att stödja lärare vid ... bedömning av elevers prestationer när de arbetar med muntliga uppgifter i matematik. Ett filmat samtal ... förmågorna. Materialet passar bra att använda på en studiedag. Det är viktigt att det finns tid för

 4. Bedömning av förmåga att läsa och förstå

  Bedömning av förmåga att läsa och förstå Här hittar du material för att träna dig att bedöma ... elevers förmåga att läsa och förstå. Materialet består bland annat av elevuppgifter och kommenterade ... elevsvar. Delprov B i ämnesprovet i årskurs 6 i engelska prövar elevernas receptiva förmåga, att läsa och

 5. Bedömning av förmåga att lyssna och förstå

  Bedömning av förmåga att lyssna och förstå Här hittar du material för att träna dig i att bedöma ... elevens förmåga att lyssna och förstå. Materialet består bland annat av elevuppgifter, en ljudfil och ... kommentarer till elevsvar. Delprov B i ämnesprovet i årskurs 6 i engelska prövar elevernas receptiva förmåga

 6. PISA 2006 - 15-åringars förmåga att förstå, tolka och reflektera - naturvetenskap, matematik och läsförståelse

  PISA 2006 - 15-åringars förmåga att förstå, tolka och reflektera ... - naturvetenskap, matematik och läsförståelse Denna rapport innehåller det samlade resultatet av PISA ... 2006, en omfattande internationell studie av 15-åriga elevers förmågor i och attityder till

 7. PISA 2006 - 15-åringars förmåga att förstå, tolka och reflektera - naturvetenskap, matematik och läsförståelse

  PISA 2006 - 15-åringars förmåga att förstå, tolka och reflektera ... - naturvetenskap, matematik och läsförståelse Denna rapport innehåller det samlade resultatet av PISA ... 2006, en omfattande internationell studie av 15-åriga elevers förmågor i och attityder till

 8. Bedömarträning i matematik

  det gäller elevers olika förmågor i matematik. Delarna hittar du via underrubrikerna i vänstermenyn ... Bedömarträning i matematik Det här materialet vänder sig till dig som undervisar i matematik i ... bedöma elevers förmåga I bedömarträningsmaterialet kan du bland annat granska elevarbeten och träna på

 9. Bedömarträning i matematik

  det gäller elevers olika förmågor i matematik. De olika delarna hittar du via navigationen. Materialet ... Bedömarträning i matematik Det här materialet vänder sig till dig som undervisar i matematik i ... . Längre ner på sidan finns en handledning till materialet. Träna på att bedöma elevers förmåga I

 10. Ämne - Matematik (Gymnasieskolan)

  syfte Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta ... till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang samt ge utrymme åt problemlösning som både ... . Undervisningen i ämnet matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmåga att: använda och beskriva

 11. Ämne - Matematik (Gymnasieskolan)

  syfte Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta ... till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang samt ge utrymme åt problemlösning som både ... . Undervisningen i ämnet matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmåga att: använda och beskriva

 12. Ämne - Matematik (Gymnasiesärskola)

  förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Undervisningen i ämnet matematik ska ge eleverna ... Ämnet matematik behandlar begrepp, metoder och strategier för att kunna lösa matematiska problem i ... undersökande aktiviteter. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar

 13. Ämne - Matematik (Gymnasiesärskola)

  förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Undervisningen i ämnet matematik ska ge eleverna ... Ämnet matematik behandlar begrepp, metoder och strategier för att kunna lösa matematiska problem i ... undersökande aktiviteter. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar

 14. Kursplan - Matematik (Grundsärskolan)

  eleverna utvecklar intresse för matematik och en tilltro till sin egen förmåga att använda matematik i ... Kursplan - Matematik Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den ... utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan

 15. Kursplan - Matematik (Grundsärskolan)

  eleverna utvecklar intresse för matematik och en tilltro till sin egen förmåga att använda matematik i ... Kursplan - Matematik Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den ... utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa