Totalt 80 träffar på "läroplan grundsärskola"

 1. Grundsärskola

  nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Läroplan och ... kursplaner Eleverna i grundsärskolan följer grundsärskolans läroplan och kursplaner. Kursplanerna är ... flera ämnen efter grundskolans kursplaner kan rektorn besluta om det. Läs läroplanen och kursplanerna

 2. Läroplan för grundsärskolan 2011

  Läroplan för grundsärskolan 2011 Grundsärskolans läroplan innehåller tre delar: skolans värdegrund ... kunskapskrav. Läroplanens första del gäller även för förskoleklassen och fritidshemmet, medan den andra delen ... skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem. En likvärdig utbildning

 3. Läroplan för grundsärskolan

  Läroplan för grundsärskolan Läroplanen innehåller tre delar: skolans värdegrund och uppdrag ... , övergripande mål och riktlinjer för utbildningen samt kursplaner som kompletteras med kunskapskrav. Läroplanens ... läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem. En likvärdig utbildning Undervisningen ska

 4. Läroplan för grundsärskolan 2011 (reviderad 2016)

  läroplan grundsärskola nya_laroplaner_2011 grundsärskola särskola kursplaner ... Läroplan för grundsärskolan 2011 (reviderad 2016) OBS ... ! Läroplanen och flera kursplaner har reviderats 2017 med skrivningar om digital kompetens. Under läsåret 2017

 5. Läroplan för grundsärskolan 2011 (reviderad 2016)

  Läroplan för grundsärskolan 2011 (reviderad 2016 ... ) Läroplanen innehåller tre delar: 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande mål och riktlinjer för ... utbildningen 3. Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav I den här upplagan av läroplanen har texten i

 6. Att planera utifrån kursplanen - teknik grundsärskola - undervisningsstöd

  utgå från de övergripande målen i läroplanen. Utifrån dessa blir det möjligt att välja arbetssätt och ... som skolan ska främja. Några exempel på övergripande mål i läroplanen är att eleverna ska få utveckla ... lärare Läroplan för grundsärskolan Kommentarmaterial till grundsärskolans kursplaner Allmänna råd för

 7. Att planera sin undervisning - teknik grundsärskola - undervisningsstöd

  bedömningsportal Så får du inloggningsuppgifter Gå direkt till bedömningsportalen Stöd för dig som lärare Läroplan

 8. Översättning av grundskolebetyg

  läroplan Grundskolans läroplan finns översatt till engelska, ladda ner den som pdf: Curriculum for the ... referensram för språk   Skolformer Grundskola Compulsory school Grundsärskola Compulsory school for pupils ... signature Eleven har avslutat sina studier enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och

 9. Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar

  grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildning Enligt skollagen ska elever i alla ... framtida studier och arbetsliv, med utgångspunkt i läroplanen och det centrala innehållet. Resultatet kan

 10. Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå

  till läroplanerna för förskoleklass, fritidshem och grundskoleutbildning I en komplex verklighet ... grundsärskola sameskola specialskola fritidshem Relaterade länkar

 11. Tidigare kursplaner för grundsärskolan

  de tidigare kursplanerna. Tidigare läroplan för grundsärskolan och träningsskolan Tidigare läroplan ... för grundsärskolan, Lpo 94 Tidigare kursplaner Grundsärskola 2000 Träningsskola 2000 Senast granskad ... : 2016-02-19 Innehållsansvar: För- och grundskoleenheten Utskriftsversion Läroplaner, ämnen och

 12. SKOLFS 2011:9 - Ändringsföreskrift

  Uppslagsord Grundsärskola Läroplaner Bemyndigande   Ändring Ändr. bilaga  Beslutsdatum 2011-02-24  Tryckdatum ... ) om läroplan för grundsärskolan  Utges av Regeringen  Historik    2010:255 Senaste Lydelse    2010:255 ...   om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:255) om läroplan för grundsärskolan; utfärdad den 24 februari

 13. SKOLFS 2016:41 - Ändringsföreskrift

  Uppslagsord Grundsärskola Läroplaner Bemyndigande   Ändring ändr. bil.  Beslutsdatum 2016-05-12  Tryckdatum ... ) om läroplan för grundsärskolan  Utges av Regeringen  Historik    2010:255 Senaste Lydelse    2010:255 ... Förordning  om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:255) om läroplan för grundsärskolan; utfärdad den 12 maj

 14. SKOLFS 2017:14 - Ändringsföreskrift

  Uppslagsord Grundsärskola Läroplaner Observera!! Bilagan i den nya lydelsen får tillämpas första gången på ... ) om läroplan för grundsärskolan  Utges av Regeringen  Historik    2010:255 Senaste Lydelse    2010:255 ... förordningen (SKOLFS 2010:255) om läroplan för grundsärskolan; utfärdad den 9 mars 2017.    Regeringen

 15. Skolan är till för ditt barn (pdf-version för utskift)

  Grundskoleutbildning Nyckelord grundskola grundsärskola specialskola sameskola läroplaner skollag ... broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan

1 2 3 4 5 6 Nästa