Totalt 24 träffar på "nationella minoriteter gymnasiet"

 1. Kursplan - Samhällskunskap (Grundskolan)

  . Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter ... . Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter. Eleven ... främjas i olika delar av världen. Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras

 2. Kursplan - Samhällskunskap (Grundskolan)

  . Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter ... . Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter. Eleven ... främjas i olika delar av världen. Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras

 3. Kursplan - Samhällskunskap (Grundskolan)

  . Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter ... . Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter. Eleven ... främjas i olika delar av världen. Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras

 4. Kursplan - Samhällskunskap (Sameskolan)

  . Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter ... . Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter. Eleven ... främjas i olika delar av världen. Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras

 5. Kursplan - Samhällskunskap (Specialskolan)

  . Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter ... . Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter. Eleven ... främjas i olika delar av världen. Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras

 6. Kursplan - Samhällskunskap (Sameskolan)

  . Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter ... . Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter. Eleven ... främjas i olika delar av världen. Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras

 7. Kursplan - Samhällskunskap (Specialskolan)

  . Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter ... . Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter. Eleven ... främjas i olika delar av världen. Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras

 8. Kursplan - Samhällsorienterande ämnen (Grundsärskolan)

  nationella minoriteterna i Sverige, till exempel deras rättigheter, kultur och historia. Kristendomen i ... diskrimineringsgrunder. Eleven berättar något om de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter ... i Sverige, mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunder. Eleven berättar något om de nationella

 9. Kursplan - Samhällsorienterande ämnen (Grundsärskolan)

  nationella minoriteterna i Sverige, till exempel deras rättigheter, kultur och historia. Kristendomen i ... diskrimineringsgrunder. Eleven berättar något om de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter ... i Sverige, mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunder. Eleven berättar något om de nationella

 10. Kurs - Historia (Elever i årskurs nio/tio - Grundskolan)

  situationen för de nationella minoriteter som finns i Sverige. Mängden av historiska fakta är näst intill ... , – tillägnar sig ett brett och djupt kunnande om kulturarvet, även så som det utvecklats i olika nationella

 11. Kurs - Historia (Elever i årskurs nio/tio - Specialskolan)

  situationen för de nationella minoriteter som finns i Sverige. Mängden av historiska fakta är näst intill ... , – tillägnar sig ett brett och djupt kunnande om kulturarvet, även så som det utvecklats i olika nationella

 12. Läroplan för grundsärskolan 2011

  västerländska kulturarvet, har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna ... likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen ... måste utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. Huvudmannen har ett givet ansvar för att så

 13. Läroplan för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011

  kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar ... nationella målen. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt ... verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. Huvudmannen har ett givet ansvar för

 14. Läroplan för grundsärskolan 2011

  västerländska kulturarvet, har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna ... likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen ... måste utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. Huvudmannen har ett givet ansvar för att så

 15. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011

  nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk ... nationella målen. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt ... måste utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. Huvudmannen har ett givet ansvar för att så