Totalt 14 träffar på "djurvårdare"

 1. Yrkesutgång - Djurvårdare på utökad nivå inom djursjukvården

  Djurvårdare på utökad nivå inom djursjukvården

 2. Yrkesutgång - Djurvårdare på utökad nivå inom djursjukvården

  Djurvårdare på utökad nivå inom djursjukvården

 3. Ämne - Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård (Gymnasieskolan)

  Ämnet djurvård inom djurens hälso- och sjukvård behandlar omvårdnadsarbete med sjuka och friska ... förhållningssätt vid arbete med djur. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet djurvård inom djurens hälso- och sjukvård ... ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att utföra djurvårdande arbetsuppgifter inom ett givet

 4. Ämne - Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård (Gymnasieskolan)

  Ämnet djurvård inom djurens hälso- och sjukvård behandlar omvårdnadsarbete med sjuka och friska ... förhållningssätt vid arbete med djur. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet djurvård inom djurens hälso- och sjukvård ... ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att utföra djurvårdande arbetsuppgifter inom ett givet

 5. Ämne - Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård (Gymnasieskolan)

  Ämnet djurvård inom djurens hälso- och sjukvård behandlar omvårdnadsarbete med sjuka och friska ... förhållningssätt vid arbete med djur. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet djurvård inom djurens hälso- och sjukvård ... ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att utföra djurvårdande arbetsuppgifter inom ett givet

 6. Ämne - Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård (Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå)

  Ämnet djurvård inom djurens hälso- och sjukvård behandlar omvårdnadsarbete med sjuka och friska ... förhållningssätt vid arbete med djur. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet djurvård inom djurens hälso- och sjukvård ... ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att utföra djurvårdande arbetsuppgifter inom ett givet

 7. Ämne - Sällskapsdjur (Gymnasiesärskola)

  vattenkvalitet för olika djurslag. Smitta och hygien. Skötsel och djurvård Dagliga skötseluppgifter anpassade ... . Skador och sjukdomar, förebyggande hälsovård. Skötsel och djurvård Rengöring av djurens vistelsemiljö

 8. Ämne - Sällskapsdjur (Gymnasiesärskola)

  vattenkvalitet för olika djurslag. Smitta och hygien. Skötsel och djurvård Dagliga skötseluppgifter anpassade ... . Skador och sjukdomar, förebyggande hälsovård. Skötsel och djurvård Rengöring av djurens vistelsemiljö

 9. Program - Naturbruksprogrammet

  djurskötare inom lantbruk eller arbete som djurvårdare. Inriktningen lantbruk ska ge kunskaper om mark, vatten

 10. Program - Naturbruksprogrammet

  djurskötare inom lantbruk eller arbete som djurvårdare. Inriktningen lantbruk ska ge kunskaper om mark, vatten

 11. Ämne - Naturbruk (Gymnasieskolan)

  arbete inom lantbruk, skogsbruk, trädgård, hästhållning samt djurvård. Arbetsuppgifter med hantering av

 12. Ämne - Naturbruk (Gymnasieskolan)

  arbete inom lantbruk, skogsbruk, trädgård, hästhållning samt djurvård. Arbetsuppgifter med hantering av

 13. Ämne - Naturbruk (Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå)

  arbete inom lantbruk, skogsbruk, trädgård, hästhållning samt djurvård. Arbetsuppgifter med hantering av

 14. Ämne - Naturbruk (Gymnasieskolan)

  arbete inom lantbruk, skogsbruk, trädgård, hästhållning samt djurvård. Arbetsuppgifter med hantering av