Totalt 759 träffar på "modersmål"

 1. Modersmål - undervisning - ämnesutveckling

  Modersmål Syftet med undervisningen i ämnet modersmål är att eleverna utvecklar kunskaper i och om ... sitt modersmål. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar språkutveckling och lärande inom olika ... sitt modersmål. Det är vårdnadshavare som ansöker om modersmålsundervisning i grundskolan, medan eleven

 2. Kursplan - Modersmål (Grundsärskolan)

  Kursplan - Modersmål Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom ... samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål ... modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska

 3. Kursplan - Modersmål (Grundskolan)

  Kursplan - Modersmål Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom ... samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål ... ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom

 4. Kursplan - Modersmål (Specialskolan)

  Kursplan - Modersmål Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom ... samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål ... ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom

 5. Kursplan - Modersmål (Sameskolan)

  Kursplan - Modersmål Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom ... samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål ... ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom

 6. Kursplan - Modersmål (Grundskolan)

  Kursplan - Modersmål Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom ... samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål ... ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom

 7. Ämne - Modersmål (Gymnasiesärskola)

  Ämnet modersmål behandlar språklig kommunikation på modersmålet i olika sammanhang och för olika ... , utifrån ett jämförande perspektiv. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att ... eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att

 8. Ämne - Modersmål (Gymnasieskolan)

  skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera och ta ... kontakter. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i ... att tala, läsa, skriva och lyssna på sitt modersmål. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla

 9. Ämne - Modersmål (Gymnasieskolan)

  skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera och ta ... kontakter. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i ... att tala, läsa, skriva och lyssna på sitt modersmål. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla

 10. Med annat modersmål

  Med annat modersmål Med annat modersmål - elever i grundskolanoch ... skolans verksamhet. Rapporten handlar om grundskolans verksamhet för elever med annat modersmål. Närmare ... möter eller kommer att möta elever med annat modersmål i sin undervisning. För skolans del innebär

 11. Studiehandledning på elevernas modersmål

  Studiehandledning på elevernas modersmål En elev som inte klarar att följa undervisningen på ... svenska har rätt att få stöd i form av studiehandledning på sitt modersmål, om eleven riskerar att inte nå ... studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. En elev som ska erbjudas modersmålsundervisning och som

 12. Studiehandledning på modersmål

  Studiehandledning på modersmål Utveckla din kompetens i att erbjuda flerspråkiga och nyanlända ... vem Utbildningen riktar sig till studiehandledare på modersmål. Hur Du kan delta i utbildningen på

 13. Nya perspektiv inom ämnet modersmål

  Nya perspektiv inom ämnet modersmål Det här materialet belyser ... språkrevitalisering, synen på första- och andraspråk inom ämnet modersmål och olika strategier för att stödja ... språk i hemmet får möjlighet att läsa sitt modersmål. Syftet med det här stödmaterialet är att stödja

 14. Kursplan i modersmål för grundskolan

  Kursplan i modersmål för grundskolan Kursplanen och kunskapskraven ... Nyckelord kursplan modersmål grundskolan A3 Grundskola Relaterade länkar

 15. Kursplan i modersmål för grundsärskolan

  Kursplan i modersmål för grundsärskolan Kursplanen och ... Utbildningar Nyckelord kursplan modersmål grundsärskolan A3 Särskola

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa