Totalt 2793 träffar på "utveckling"

 1. Utvecklingen av lärlingsutbildningen

  Utvecklingen av lärlingsutbildningen Rapporten beskriver och ... analyserar utvecklingen för den gymnasiala lärlingsutbildningen i relation till utvecklingen för ... utvecklingen för den gymnasiala lärlingsutbildningen i relation till utvecklingen för yrkesprogrammen i stort

 2. Utvecklingen av lärlingsutbildningen

  Utvecklingen av lärlingsutbildningen Rapporten beskriver och ... analyserar utvecklingen för den gymnasiala lärlingsutbildningen i relation till utvecklingen för ... utvecklingen för den gymnasiala lärlingsutbildningen i relation till utvecklingen för yrkesprogrammen i stort

 3. Utbildning för hållbar utveckling

  Utbildning för hållbar utveckling Redovisning av nyttan av det ... internationella arbetet för utbildning för hållbar utveckling Enligt regleringsbrev 2012 ska Skolverket ... hållbar utveckling. Begreppet hållbar utveckling har definierats på många olika sätt inom såväl forskning

 4. Utbildning för hållbar utveckling

  Utbildning för hållbar utveckling Redovisning av nyttan av det ... internationella arbetet för utbildning för hållbar utveckling Enligt regleringsbrev 2012 ska Skolverket ... hållbar utveckling. Begreppet hållbar utveckling har definierats på många olika sätt inom såväl forskning

 5. Utvecklingen av funktionshinderspolitiken

  Utvecklingen av funktionshinderspolitiken Rapportering om utvecklingen av

 6. Utvecklingen av funktionshinderspolitiken

  Utvecklingen av funktionshinderspolitiken Rapportering om utvecklingen av

 7. Allvarlig utveckling i fritidshemmen

  PRESSMEDDELANDE 2014-04-02 Allvarlig utveckling i fritidshemmen Eleverna i fritidshem får allt ... ny statistik som också finns på kommunnivå. Statistiken visar även att den negativa utvecklingen har ... pågått under många år. – Fritidshemmen har ett viktigt uppdrag att stimulera elevernas utveckling och

 8. Hållbar utveckling i undervisningen

  Hållbar utveckling Hållbar utveckling inrymmer en ekologisk, ekonomisk och social dimension. Det ... handlar om ett gemensamt ansvar och en långsiktig global utveckling. Som stöd för det pedagogiska arbetet ... att lärande för hållbar utveckling är en aktiv del i din skolas pedagogiska arbete. Begreppet hållbar

 9. Debattartikel om hållbar utveckling

  Debattartikel om hållbar utveckling När eleverna skriver debattartiklar får de argumentera och ta ... integrera undervisningen om hållbar utveckling med kursen svenska 1. I det centrala innehållet där ingår

 10. Hållbar utveckling, vad är det?

  Hållbar utveckling, vad är det? Under många generationer före oss tedde sig livsförhållandena på ... vi kan hantera föroreningsproblematiken med hjälp av teknisk utveckling. Världens befolkning har ... utveckling myntats. Begreppet myntades på 1980-talet och blev framförallt känt genom FN-rapporten ”Vår

 11. Utmärkelsen Skola för hållbar utveckling

  Utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Skola för Hållbar ... utveckling är en utmärkelse för skolor som jobbar med frågor som rör hållbarutveckling. Skola för ... Hållbar utveckling är en utmärkelse för skolor som jobbar med frågor som rör hållbarutveckling. Det

 12. Utmärkelsen Skola för hållbar utveckling

  Utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Skola för Hållbar ... utveckling är en utmärkelse för skolor som jobbar med frågor som rör hållbarutveckling. Skola för ... Hållbar utveckling är en utmärkelse för skolor som jobbar med frågor som rör hållbarutveckling. Det

 13. Utvecklingen av funktionshinderspolitiken år 2014

  Utvecklingen av funktionshinderspolitiken år 2014 Rapportering om ... utvecklingen av funktionshinderspolitiken år 2014 för Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska

 14. Utvecklingen av funktionshinderspolitiken år 2014

  Utvecklingen av funktionshinderspolitiken år 2014 Rapportering om ... utvecklingen av funktionshinderspolitiken år 2014 för Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska

 15. Utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor 2010

  Utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor 2010 Redovisning av uppdrag att ... följa utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor givet i särskild ordning 2010-11-25 (IJ/2010/2002/UF ... som ger alla kunskap och utveckling – en skola där alla elever har rätt och möjligheter till framsteg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa