Sök

Din sökning särskilt stöd gav 414 träffar


  1. Särskilt stöd i gymnasieskolan Rätten till extra anpassningar och särskilt stöd gäller även i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, inklusive introduktionsprogrammen.

  2. Statistik om särskilt stöd i grundskolan Vår statistik om särskilt stöd i grundskolan för läsåret 2017/18 visar att antalet åtgärdsprogram i grundskolan har ökat med 0,2 procent jämfört med läsåret

  3. Särskilt stöd i grundskolan läsåret 2019/20 Läsåret 2019/20 omfattas 5,5 procent av eleverna i grundskolan av ett åtgärdsprogram, vilket motsvarar nästan 59 800 elever. Andelen är i nivå

  4. Särskilt stöd i grundskolan. Reviderad 2011 En sammanställning av senare års forskning och utvärdering. Särskilt stöd i grundskolan har reviderats 2011. Studien omfattar huvudsakligen rapporter

  5. Extra anpassningar och särskilt stöd vid distansundervisning Nu när elever får undervisning på distans behöver skolor se över behovet av extra anpassningar och särskilt stöd och hur det ges bäst

  6. Begränsad bild av inkludering i litteratur om särskilt stöd För de flesta betyder inkludering att man undviker särlösningar såsom till exempel särskilda undervisningsgrupper. Många lärare är positiva

  7. Samarbete avgörande för elever i behov av särskilt stöd Ann Ahlberg har särskilt uppmärksammat är hur lärandemiljöer kan organiseras för att möta alla barn och elevers olikheter, till exempel

  8. PM − Särskilt stöd i grundskolan läsåret 2019/20 I denna promemoria redogör vi för statistiken över särskilt stöd i grundskolan. Läsåret 2019/20 omfattas 5,5 procent av eleverna i grundskolan

  9. PM - Särskilt stöd i grundskolan läsåret 2018/19 I den här promemorian beskrivs Skolverkets statistik om särskilt stöd i grundskolan läsåret 2018/19. Läsåret 2018/19 omfattas 5,3 procent av eleverna

  10. PM - Särskilt stöd i grundskolan läsåret 2017/18 I den här promemorian beskrivs Skolverkets statistik om särskilt stöd i grundskolan läsåret 2017/18. Läsåret 2017/18 är det 5,2 procent av eleverna