Dekorationsbild

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Utbildningen i alla skolformer ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men vad betyder det egentligen och hur kan man göra?