Nyhetsarkiv - Statistik & utvärdering

 • 2017-11-23

  Redovisning av kommunernas aktivitetsansvar, första halvåret 2017

  Nu finns ny statistik om kommunernas aktivitetsansvar för första halvåret 2017. Av de ungdomar som omfattades av aktivitetsansvaret erbjöds 25 procent minst en åtgärd. Den vanligaste åtgärden som kommunerna erbjöd ungdomarna var studier på introduktionsprogram.

 • 2017-11-21

  Flickor bättre på gemensam problemlösning än pojkar

  Svenska 15-åringar presterar över genomsnittet i ett PISA-test som mäter förmågan att samarbeta för att lösa problem. Resultaten visar också att flickor är betydligt bättre än pojkar på gemensam problemlösning. Sverige är ett av de länder där skillnaderna mellan pojkar och flickor är störst.

 • 2017-11-14

  Samläsning bra för elever i gymnasiesärskolan

  Att undervisa elever i gymnasiesärskolan och gymnasieskolan tillsammans kan ge gymnasiesärskolans elever både pedagogiska och sociala utmaningar. Det kan också förbereda dem bättre för ett arbete efter utbildningen. Det visar Skolverkets rapport där vi kartlagt och utvärderat samläsning.

 • 2017-11-13

  Delredovisning av hur skolor använder fjärrundervisning

  En viktig förutsättning för att fjärrundervisning ska fungera bra är att skolan löst de organisatoriska förutsättningarna. Det kan till exempel vara att reda ut hur eventuellt praktiska moment i undervisningen ska lösas, var support finns om tekniken strular eller vem fjärrläraren ska rapportera elevens utveckling till. Detta visar Skolverkets delredovisning av hur fjärrundervisning används i grundskolan och gymnasieskolan.

 • 2017-11-08

  Färre elever på språkintroduktion

  Efter förra årets kraftiga ökning minskar nu antalet elever som går introduktionsprogrammet språkintroduktion. Detta visar Skolverkets preliminära statistik om elever i gymnasieskolan läsår 2017/18.

 • 2017-11-07

  Svenska elever bland de bästa på demokrati

  Svenska åttondeklassare har mycket goda kunskaper i demokrati- och samhällsfrågor. Inget av länderna i den internationella undersökningen ICCS 2016 har statistiskt säkerställt bättre resultat än Sverige.

 • 2017-10-26

  Ny statistik om terminsbetygen i årskurs 6

  Nu finns statistik publicerad för elevernas terminsbetyg i årskurs 6. Statistiken visar att andelen med högsta och lägsta betyg har ökat något jämfört med föregående år.

 • 2017-10-24

  Statistik över sökande till gymnasieskolan hösten 2017

  Inför detta läsår ökade andelen förstahandssökande till ett yrkesprogram jämfört med föregående år. Det visar vår officiella statistik över hur elever sökte till gymnasieskolan inför läsåret 2017/18.

 • 2017-10-24

  Resultat från gymnasieskolans nationella prov våren 2017

  Nu finns statistik över de nationella proven i svenska, engelska och matematik som elever genomförde i gymnasieskolan under vårterminen 2017.