TIMSS 2003

TIMSS 2003 är en i serien IEA-studier av trender för elevers prestationer i matematik och naturvetenskap (IEA är The International Association for the Evaluation of Educational Achievement). TIMSS 2003 omfattar 50 länder, vars elevprestationer har jämförts.

För svensk del avser studien det åttonde skolåret och cirka 4 500 elever, fördelade på 160 skolor, har deltagit i huvudundersökningen som genomfördes våren 2003.

De första internationella och nationella rapporterna från studien presenterades i december 2004.

Elevernas kunskaper i matematik och naturvetenskap undersöks med hjälp av flervalsfrågor och öppna frågor. I undersökningen ingår också enkäter till elever, lärare och rektorer.

Studien genomfördes på Skolverkets uppdrag av institutionen för beteendevetenskapliga mätningar, Umeå universitet, med Peter Nyström som projektledare. På institutionens hemsida presenteras resultaten från TIMSS 2003 (se länk i högerkanten).

Senast granskad: 2010-02-17
Innehållsansvar: Övriga gamla