Svensk skola granskad av OECD

Idag har OECD lämnat över sin rapport om de svenska resultaten från PISA-undersökningen till regeringen. Granskningen har genomförts mot bakgrund av svenska elevers fallande resultat i OECD:s PISA-mätningar.

Regeringens pressmeddelande 2015-05-04. OECD överlämnar granskning av svensk skola

OECD pressmeddelande 2015-05-04. Sweden should urgently reform its school system to improve quality

Ladda ned rapporten "Improving Schools in Sweden: An OECD Perspective" från OECD

Senast granskad: 2015-05-04
Innehållsansvar: Utvärderingsavdelningen