Flest nyanlända elever i högstadie- och gymnasieåldern

Totalt 40 000 nyanlända i åldern 13-18 år kom till Sverige förra året. Barnen i åldern 1-12 år är färre, knappt 31 000. Det visar Skolverkets analys av Migrationsverkets statistik om de nyanlända som kommit till Sverige under 2015.

Antalet nyanlända barn i åldrarna 1-12 år motsvararar omkring två procent av eleverna i förskolan, förskoleklassen och i årkurs 1-6 i grundskolan. I åldern 13-15 år motsvarar antalet nyanlända drygt fem procent av alla elever i årskurs 7-9. I åldern 16-18 år motsvarar de nyanlända ungdomarna nästan åtta procent av befolkningen i samma åldersgrupp. 

Bland nyanlända barn födda 2002-2014 finns det 2000-3000 barn i varje årskull. De äldre årskullarna är betydligt större. Störst är årskullen födda 1999 med nästan 13 000 elever. En stor majoritet av de nyanlända i de äldre årskullarna är pojkar.

Många nyanlända i mindre kommuner

Fördelningen av nyanlända inom landet är ojämn. Storstadsområdena har andelsmässigt ganska få nyanlända och vissa mindre kommuner har förhållandevis många. De kommuner som har flest nyanlända i åldrarna 1–18 år, i relation till folkbokförda i motsvarande åldrar är Borgholm, Ljusnarsberg, Åsele, Norberg, Överkalix, Storfors, Askersund, Laxå, Älvdalen och Hultsfred.

Mer om statistiken

Statistik nedbruten kommun för kommun

Statistiken bygger på uppgifter från Migrationsverket. Vår analys av statistiken ger en ögonblicksbild av läget 22 november 2015.

För frågor om arbetet med nyanlända elever kontakta:

Mats Wennerholm, undervisningsråd 08-527 335 85

För frågor om statistiken kontakta:

Linnea Rask, undervisningsråd 08-527 333 58
Anneli Melén, undervisningsråd 08-527 331 46
Tomas Matti, undervisningsråd 08-527 334 36

Senast granskad: 2016-01-11
Innehållsansvar: Resultatutvärderingsenheten