Fyra av fem lärare har lärarlegitimation

Andelen behöriga lärare fortsätter att öka i alla skolformer. Trots det är bristen på behöriga lärare i flera skolformer och ämnen fortfarande stor. Det visar Skolverkets nya statistik.

Fler har lärarlegitimation

Statistiken visar att fyra av fem lärare i grund- och i gymnasieskolan är behöriga i minst ett av sina undervisningsämnen. Andelen behöriga lärare i dessa skolformer har ökat med 11 procentenheter jämfört med föregående läsår och med 2 procentenheter sedan Skolverket publicerade uppdaterad behörighetsstatistik i augusti ifjol.

Stora skillnader mellan skolformer och ämnen

Behörigheten skiljer sig mellan olika skolformer och ämnen:

  • I grundskolans årskurs 1-3 är behörigheten högst i svenska (89 procent).
  • I grundskolans årskurs 4-6 är behörigheten högst i svenska (79 procent).
  • I grundskolans årskurs 7-9 är behörigheten högst i franska (79 procent).
  • I gymnasieskolan är behörigheten högst i historia (86 procent).

Antal lärare i utbildning i svenska för invandrare ökar

Antalet lärare omräknat till heltidstjänster har ökat med drygt 2 procentenheter jämfört med föregående läsår. Den största ökningen har skett i utbildning i svenska för invandrare, där antalet lärare har ökat med knappt 17 procentenheter från 2 550 lärare hösten 2014 till knappt 3 000 lärare hösten 2015.

De mest erfarna lärarna finns inom särskild utbildning för vuxna

Ett nytt mått i denna publicering är genomsnittligt antal verksamma år i yrket, som redovisas skolformsvis för såväl lärare som rektorer. Lärarna har i genomsnitt varit verksamma mellan 7,5 och 17,8 år. De mest erfarna lärarna finns inom särskild utbildning för vuxna. Förskoleklass och utbildning i svenska för invandrare är de skolformer där lärarna har minst genomsnittligt antal år i yrket, 7,5 respektive 11,2 år.

Läs mer

PM: Pedagogisk personal läsåret 2015/16

SIRIS

Jämförelsetal

För frågor kontakta

José Luis Berrospi, undervisningsråd 08-527 333 56
Nina Beer, undervisningsråd 08-527 332 92
Kristina Klerdal, undervisningsråd 08-527 331 38
 

Senast granskad: 2016-03-10
Innehållsansvar: Utbildningsstatistiksenheten