Nyheter 2011

Här hittar du nyheter från 2011

  • Gymnasieelever
    2011-06-20

    Fler söker högskoleförberedande program

    Andelen elever som söker högskoleförberedande program ökar parallellt som andelen sökande till yrkesprogram minskar. Så har utvecklingen sett ut de senaste två åren, men skillnaden är än större inför kommande läsår när den nya gymnasieskolan börjar. Det visar Skolverkets förstudie om elevernas preliminära förstahandsval till hösten. Några generella slutsatser kan dock inte dras av denna förstudie.