Korrigering av grundskolans slutbetyg våren 2013

Skolverket publicerade grundskolans slutbetyg för läsåret 2012/13 den 30 september 2013. I den publicerade statistiken har fel upptäckts vilket främst har påverkat det genomsnittliga meritvärdet. I dag publicerar Skolverket rättade uppgifter.

Alla kommuner och skolor har påverkats av felet med det genomsnittliga meritvärdet som nu är rättat. Dessutom har en korrigering gjorts av Stockholms stads uppgifter vilket också har lett till en förändring av resultaten. 

Förändring av resultaten för det genomsnittliga meritvärdet

Upprättningen av elevernas meritvärden innebär att det tidigare publicerade genomsnittliga meritvärdet har ökat generellt med 0,3 poäng för alla nivåer. Det genomsnittliga meritvärdet för riket är 213,1 (istället för det felaktiga publicerade värdet 212,8). Det innebär att det genomsnittliga meritvärdet har ökat med knappt 2 poäng jämfört med våren 2012.

Ompublicering av uppgifterna på Skolverkets webbplats

Samtliga berörda tabeller om betyg i grundskolans årskurs 9 läsåret 2012/13 har uppdaterats på webbplatsen samt i databaserna Jämförelsetal och SIRIS. Även den publicerade promemorian Slutbetyg i grundskolan våren 2013 är korrigerad. 

Vid frågor om statistiken, kontakta

Undervisningsråd, Helena Svensson
E-post: fornamn.efternamn@skolverket.se
Tel: 08-527 333 12

Senast granskad: 2014-01-17
Innehållsansvar: Utbildningsstatistiksenheten