Statistik över sökande till gymnasieskolan hösten 2017

Inför detta läsår ökade andelen förstahandssökande till ett yrkesprogram jämfört med föregående år. Det visar vår officiella statistik över hur elever sökte till gymnasieskolan inför läsåret 2017/18. Statistiken går att bryta ner på län och kommun.

I augusti publicerade vi preliminära uppgifter om sökande till gymnasieskolan, detta är den fullständiga statistiken. Inför läsåret 2017/18 sökte omkring 116 350 elever till gymnasieskolans nationella program. Det är 5 450 fler jämfört med föregående läsår, en ökning motsvarande 5 procent. Bland eleverna som sökte ett nationellt program valde 37,1 procent ett yrkesprogram i första hand och 62,9 procent valde ett högskoleförberedande program i första hand. Föregående läsår var motsvarande andelar 36,3 respektive 63,7 procent. Trenden att andelen förstahandssökande till ett yrkesprogram minskar verkar därmed ha planats ut.

- Det är glädjande att intresset för att söka yrkesprogram ökar även om man hade önskat en större ökning. Det finns ett stort behov på arbetsmarknaden av den kompetens som elever har med sig från yrkesprogrammen, säger Thomas Rotter, enhetschef på Skolverket.

Andel som sökte ett yrkesprogram respektive ett högskoleförberedande program i första hand, läsår 2011/12 - 2017/18

Diagrammet visar vilken andel som sökte ett högskoleförberedande respektive yrkesförberedande gymnasieprogram i första hand.

Barn- och fritidsprogrammet ökade mest bland yrkesprogrammen

Antalet sökande ökade för majoriteten av yrkesprogrammen. Mest ökade barn- och fritidsprogrammet med omkring 570 fler sökande jämfört med föregående läsår. Restaurang- och livsmedelsprogrammet minskade mest bland yrkesprogrammen med 170 färre sökande.

Andel som sökte respektive yrkesprogram i första hand, läsår 2011/12 - 2017/18

Diagram över andelen som sökte respektive yrkesförberedande gymnasieprogram i första hand.

Sedan 2011 har andelen sökande ökat för tre av yrkesprogrammen. Vård- och omsorgsprogrammet har under perioden 2011 till 2017 ökat mest med 0,9 procentenheter.

Naturvetenskapsprogrammet ökade mest bland de högskoleförberedande programmen
Naturvetenskapsprogrammet ökade mest bland samtliga program med omkring 1 200 fler sökande jämfört med föregående läsår. Estetiska programmet minskade mest med 250 färre sökande.

Andel som sökte respektive högskoleförberedande program i första hand, läsår 2011/12 - 2017/18

Diagrammet visar andelen som sökte respektive högskoleförberedande gymnasieprogram i första hand.

Sedan 2011 har andelen sökande ökat för tre av de högskoleförberedande programmen. Ekonomiprogrammet har under perioden 2011 till 2017 ökat mest med 5,5 procentenheter.

Elevernas behörighet till förstahandsvalet minskar
Bland eleverna som sökte till ett nationellt program inför läsåret 2017/18 var 84,9 procent behöriga till förstahandsvalet. Det är 2,5 procentenheter mindre jämfört med föregående läsår. Andelen behöriga varierar mycket mellan programmen.

Kontakt
För frågor om statistiken kontakta Elin Lindberg, undervisningsråd, 08-527 335 32
För frågor till Thomas Rotter, chef för enheten för skola och arbetsliv,
08-527 334 48

Senast granskad: 2017-10-24
Innehållsansvar: Avdelningen för analys