Publiceringsplan 2017

Publiceringsplan för Skolverkets officiella statistik om förskola, skola och vuxenutbildning på nationell nivå. Uppgifterna publiceras per verksamhets- och skolform och redovisas i tabeller. Statistiken avser år 2016 respektive läsåret 2016/17 om inte annats specificerats. När statistiken är publicerad länkas till respektive tabellsida.

Augusti

 • 24 augGymnasieskolan: sökande och antagna, preliminär statistik avseende läsår 2017/18

September

 • 15 sepKostnader för förskola, fritidshem, skola och vuxenutbildning

 • 28 sepBetyg, grundskolan, årskurs 9, slutbetyg avseende läsår 2016/17

Oktober

 • 24 oktGymnasieskolan: sökande och antagna avseende läsår 2017/18

 • 24 oktNationella prov gymnasieskolan, vårterminen 2017 resultat

 • 26 oktBetyg, grundskolan årskurs 6, avseende läsår 2016/17

November

 • 9 novGymnasieskolan: preliminärt antal elever 2017/18

 • 30 novNationella prov årskurs 3: Svenska/svenska som andraspråk och matematik

 • 30 novNationella prov årskurs 6: Svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska

 • 30 novNationella prov åk 9: Svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska samt biologi/fysik/kemi

December

 • 21 decBetyg avgångna gymnasieskolan, slutbetyg avseende läsår 2016/17

Senast granskad: 2017-03-16
Innehållsansvar: Avdelningen för analys