Publiceringsplan 2017

Publiceringsplan för Skolverkets officiella statistik om förskola, skola och vuxenutbildning på nationell nivå. Uppgifterna publiceras per verksamhets- och skolform och redovisas i tabeller. Statistiken avser år 2016 respektive läsåret 2016/17 om inte annats specificerats. När statistiken är publicerad länkas till respektive tabellsida.

November

  • 9 novGymnasieskolan: preliminärt antal elever 2017/18

  • 30 novNationella prov årskurs 3: Svenska/svenska som andraspråk och matematik

  • 30 novNationella prov årskurs 6: Svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska

  • 30 novNationella prov åk 9: Svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska samt NO- och SO-ämnen

December

  • 21 decBetyg avgångna gymnasieskolan, slutbetyg avseende läsår 2016/17

Senast granskad: 2017-03-16
Innehållsansvar: Avdelningen för analys