Publiceringsplan 2018

Publiceringsplan för Skolverkets officiella statistik om förskola, skola och vuxenutbildning på nationell nivå samt för viss preliminär statistik och statistik om kommunernas aktivitetsansvar. Uppgifterna publiceras per verksamhets- och skolform och redovisas i tabeller. Statistiken avser år 2017 respektive läsåret 2017/18 om inte annat specificeras. När statistiken är publicerad länkas till respektive sida med tabeller.

Mars

 • 8 marGymnasieskolan: elever per den 15 oktober 2017

 • 22 marAlla skolformer: pedagogisk personal, inklusive lärartäthet

 • 22 marFörskoleklass: elever per den 15 oktober 2017

 • 22 marGrundskolan: elever per den 15 oktober 2017

 • 22 marGrundsärskolan: elever per den 15 oktober 2017

 • 22 marGymnasiesärskolan: elever per den 15 oktober 2017

 • 22 marSpecialskolan: elever per den 15 oktober 2017

 • 22 marSärskild utbildning för vuxna: elever per den 15 oktober

April

 • 10 aprFritidshem: Elever per den 15 oktober 2017

 • 10 aprFritidshem: Personal per den 15 oktober 2017

 • 12 aprGrundskolan: Planerad undervisningstid

 • 25 aprFörskola: Barn och grupper per den 15 oktober 2017

 • 25 aprFörskola: Personal per den 15 oktober 2017

 • 25 aprAnnan pedagogisk verksamhet: Pedagogisk omsorg per den 15 oktober 2017

 • 25 aprAnnan pedagogisk verksamhet: Öppen förskola år 2017

 • 25 aprAnnan pedagogisk verksamhet: Öppen fritidsverksamhet år 2017

 • 25 aprAnnan pedagogisk verksamhet: Omsorg på obekväma tider år 2017

 • 26 aprNationella prov gymnasieskolan - resultat höstterminen 2017

 • 27 aprGrundskolan: Elever med behov av särskilt stöd år 2017

Maj

 • 15 majSvensk utbildning i utlandet: Elever läsår 2017/18

 • 15 majSvensk utbildning i utlandet: Personal läsår 2017/18

 • 15 majSvensk utbildning i utlandet: Betyg läsår 2016/17

 • 16 majKommunernas aktivitetsansvar: andra halvåret 2017

Juni

 • 19 junKomvux: Elever och kursdeltagare kalenderår 2017

 • 19 junKomvux: Betyg och studieresultat kalenderår 2017

 • 21 junKommunal vuxenutbildning i sfi: Elever och kursdeltagare 2017

 • 21 junKommunal vuxenutbildning i sfi: Utbildnings- och provresultat 2017

Augusti

 • 23 augGymnasieskolan: sökande och antagna, preliminär statistik avseende läsår 2018/19

September

 • 20 sepKostnader för förskolan 2017

 • 20 sepKostnader för pedagogisk omsorg 2017

 • 20 sepKostnader för fritidshem 2017

 • 20 sepKostnader för förskoleklass 2017

 • 20 sepKostnader för grundskolan 2017

 • 20 sepKostnader för grundsärskolan 2017

 • 20 sepKostnader för specialskolan 2017

 • 20 sepKostnader för gymnasieskolan 2017

 • 20 sepKostnader för gymnasiesärskolan 2017

 • 20 sepKostnader för komvux 2017

 • 20 sepKostnader för Sfi 2017

 • 20 sepKostnader för Särvux 2017

 • 20 sepKostnader för svensk utbildning i utlandet år 2016/17

 • 27 sepBetyg, grundskolan, årskurs 9, slutbetyg avseende läsår 2017/18

Oktober

 • 23 oktNationella prov gymnasieskolan, vårterminen 2018 resultat

 • 25 oktGymnasieskolan: sökande och antagna avseende läsår 2018/19

 • 25 oktBetyg, grundskolan årskurs 6, avseende läsår 2017/18

November

 • 8 novGymnasieskolan: preliminärt antal elever 2018/19

 • 27 novKommunernas aktivitetsansvar: första halvåret 2018

 • 29 novNationella prov årskurs 3: Svenska/svenska som andraspråk och matematik

 • 29 novNationella prov årskurs 6: Svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska

 • 29 novNationella prov åk 9: Svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska samt NO- och SO-ämnen

December

 • 12 decBetyg avgångna gymnasieskolan, slutbetyg avseende läsår 2017/18

Senast granskad: 2017-12-28
Innehållsansvar: Avdelningen för analys