17 ämnen ger nytt meritvärde

Elever som avslutar grundskolan våren 2014 får räkna med betyg i moderna språk som ett 17:e betyg i meritvärdet. Maxvärdet för meritvärdet blir då 340 poäng istället för som tidigare 320 poäng. Det innebär att betygsstatistiken över meritvärde kommer att förändras.

Från och med ansökan till gymnasiet läsåret 2014/15 beräknas meritvärdet ut av summan av betygsvärdena för max 17 ämnen i elevens slutbetyg. Tidigare har meritvärdet beräknats av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg. Det är endast språket inom ramen för språkval som ger extra meritpoäng och som kan läggas till som ett 17:e ämne.

Beräkning av meritvärde för slutbetygen i årskurs 9

  • Meritvärdet för 16 ämnen är summan av elevens 16 bästa ämnen. Betyg i modernas språk som språkval kan ingå bland de 16 ämnena. Max för meritvärdet är som tidigare 320 poäng.
  • Meritvärdet för 17 ämnen är summan av elevens 16 bästa ämnen och där betyg i modernas språk som språkval läggs till som ett 17:e ämne. Max för meritvärdet är 340 poäng.
  • Genomsnittligt meritvärde beräknas för de elever som har minst ett godkänt betyg, dvs lägst betyg E i ett ämne, lägst meritpoäng 10. Betygstegen A, B, C, D, E omvandlas till poängen 20, 17,5, 15, 12,5, 10. Ej godkänt betyg, F är 0 poäng. Det skiljer sig inte från tidigare läsår.

Redovisning av nytt meritvärde

I och med att beräkningen av meritvärdet har förändrats inför läsåret 2014/15 så redovisas det tidigare meritvärdet tillsammans med det nya på nationell nivå. I redovisningen i SIRIS och jämförelsetal på riks- läns-, kommun respektive skolnivå kvarstår den tidigare redovisningen av genomsnittligt meritvärde för 16 ämnen.

Meritvärde för 16 ämnen redovisas på kommun- och skolnivå

I insamlingen av slutbetyg i modernt språk som språkval ingår även elevers betyg som läst alternativet modersmål. Det betyget ska dock inte användas som ett 17:e ämne. Tyvärr går det inte att urskilja alternativet modersmål från modernt språk. Vi kommer att se över insamlingen för att kunna säkerställa att det är rätt betyg som samlas in som det 17:e ämnet.

För att undvika missförstånd mellan skolornas och skolverkets beräkning av 17 ämnen är det meritvärde om 16 ämnen som redovisas på kommun- och skolnivå för läsåret 2013/14.

Senast granskad: 2016-06-28
Innehållsansvar: Utbildningsstatistiksenheten