Personal i förskolan 15 oktober 2013

På den här sidan finns uppgifter om personal i förskolan på nationell nivå. Vissa uppgifter finns även på läns- och kommunnivå. Dessa publiceras i Skolverkets databas Jämförelsetal. Se länk till höger.

Tabellnummer Innehåll
Tabell 1 A Riksnivå (127 kB)   Antal förskolechefer, anställda och årsarbetare efter kön och utbildning, resurs- och stödpersonal samt personaltäthet 2004-2013
Tabell 1 B Riksnivå (127 kB) Årsarbetare efter utbildning 2000-2013, samt kön. Procentuell fördelning
Tabell 1 C Riksnivå (127 kB) Årsarbetare efter utbildning samt antal barn per årsarbetare 2013. Spridningsmått för kommuner
Tabell 1 D Riksnivå (127 kB) Årsarbetare efter utbildning samt antal barn per årsarbetare 2013. Medelvärden för kommungrupper
Senast granskad: 2014-03-13
Innehållsansvar: Utbildningsstatistiksenheten