Statistik om grundsärskolan

Här hittar du Skolverkets officiella statistik om grundsärskolan. Statistiken redovisas i tabeller på nationell nivå under rubrikerna Elever, Personal och Kostnader. I databasen Jämförelsetal hittar du statistiken på läns- och kommunnivå.

I grundsärskolan började elevantalet att minska läsåret 2004/05 och har minskat stadigt sedan dess. Läsåret 2016/17 är tredje läsåret i rad som elevantalet ökar i grundsärskolan. Tidigare utgjorde andelen elever i grundsärskolan som mest 1.5 procent av det totala antalet elever i den obligatoriska skolan, nu ligger denna siffra på knappt 1 procent.

I grundsärskolan går det fler elever i de högre årskurserna än i de lägre. Det gäller främst i den del av grundsärskolan som inte är inriktningen träningsskola.

Könsfördelningen har inte förändrats över tid. Ungefär sex av tio elever är pojkar. Andelen integrerade elever som läser minst halva tiden inom en klass i grundskolan ligger runt 20 procent av eleverna exklusive träningsskolan.

Senast granskad: 2017-08-24
Innehållsansvar: Avdelningen för analys