Betyg i grundskolan åk 9 läsår 2015/16

På den här sidan finns uppgifter om betygsresultat i grundskolan årskurs 9 på nationell nivå. Vissa uppgifter finns även på läns-, kommun och skolenhetsnivå. Dessa publiceras i Skolverkets databas Jämförelsetal och SIRIS.

Tabellnummer Innehåll
Tabell 1A betyg och prov riksnivå (78 kB)

Elever som avslutat årskurs 9 läsåren 2011/12-2015/16

Tabell 1B betyg och prov riksnivå (78 kB)

Resultat av slutbetyg för elever som avslutat årskurs 9 läsåren 2011/12- 2015/16

Tabell 1C betyg och prov riksnivå (59 kB)

Behörighet till gymnasieskolans nationella program för elever som avslutat årskurs 9 läsåret 2011/12-2015/16

  Tabell 2 betyg och prov riksnivå (57 kB)

Elever som avslutat årskurs 9 läsåren 2011/12-2015/16 och ej nått kunskapskraven för lägst betyg E

  Tabell 3A betyg och prov riksnivå (100 kB)

Slutbetyg i årskurs 9 läsåret 2015/16, spridningsmått för kommuner (kommunala skolor)

  Tabell 3B betyg och prov riksnivå (100 kB)

Slutbetyg i årskurs 9 läsåret 2015/16, medelvärden för kommungrupper (kommunala skolor)

Tabell 4 betyg och prov riksnivå (54 kB)

Elever som lämnat grundskolan utan slutbetyg, läsåren 2011/12-2015/16

Tabell 5 betyg och prov riksnivå (54 kB)

Elever som ej nått kunskapskraven för lägst betyg E i ämnena svenska, matematik och engelska, läsåren 2011/12-2015/16

Tabell 6A betyg och prov riksnivå (73 kB)

Elever som avslutat årskurs 9 läsåret 2015/16 och har godkänt betyg i minst 16 ämnen alternativt färre ämnen i slutbetyget

Tabell 6B betyg och prov riksnivå (74 kB)

Elever som avslutat årskurs 9, fristående skolor, läsåret 2015/16 och har godkänt betyg i minst 16 ämnen alternativt färre ämnen i slutbetyget

Tabell 7A betyg och prov riksnivå (249 kB)

Samtliga elever, fördelning av ämnesbetyg och underlag saknas samt genomsnittlig betygspoäng i årskurs 9, läsåret 2015/16

  Tabell 7B betyg och prov riksnivå (249 kB)

Samtliga elever exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund, fördelning av ämnesbetyg och underlag saknas samt genomsnittlig betygspoäng i årskurs 9, läsåret 2015/16

Tabell 7C betyg och prov riksnivå (249 kB)

Samtliga elever exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund, fördelning av ämnesbetyg och underlag saknas samt genomsnittlig betygspoäng i årskurs 9, läsåret 2015/16

Tabell 7D betyg och prov riksnivå (249 kB)

Elever med svensk bakgrund, fördelning av ämnesbetyg och underlag saknas samt genomsnittlig betygspoäng årskurs 9, läsåret 2015/16

Tabell 7E betyg och prov riksnivå (249 kB)

Elever med utländsk bakgrund, fördelning av ämnesbetyg och underlag saknas samt genomsnittlig betygspoäng i årskurs 9, läsåret 2015/16

Tabell 7F betyg och prov riksnivå (249 kB)

Nyinvandrade elever, fördelning av ämnesbetyg och underlag saknas samt genomsnittlig betygspoäng i årskurs 9, läsåret 2015/16

  Tabell 7G betyg och prov riksnivå (249 kB)

Elever med okänd bakgrund, fördelning av ämnesbetyg och underlag saknas samt genomsnittlig betygspoäng i årskurs 9, läsåret 2015/16

Tabell 7H betyg och prov riksnivå (249 kB)

Elever i fristående skolor, fördelning av ämnesbetyg och underlag saknas samt genomsnittlig betygspoäng i årskurs 9, läsåret 2015/16

Tabell 7I betyg och prov riksnivå (249 kB)

Elever i kommunala skolor, fördelning av ämnesbetyg och underlag saknas samt genomsnittlig betygspoäng i årskurs 9, läsåret 2015/16

Tabell 7J betyg och prov riksnivå (249 kB)

Elever med högutbildade föräldrar, fördelning av ämnesbetyg och underlag saknas samt genomsnittlig betygspoäng i årskurs 9, läsåret 2015/16

Tabell 7K betyg och prov riksnivå (249 kB)

Elever med mellan- eller lågutbildade föräldrar, fördelning av ämnesbetyg och underlag saknas samt genomsnittlig betygspoäng i årskurs 9, läsåret 2015/16

Tabellnummer Innehåll - Övergång till gymnasieskola (publiceras våren 2017)
Tabell 9 A Sökande från årskurs 9 till gymnasieskolan läsåret 2016/17 per program för elever från åk 9 läsåret 2015/16
Tabell 9 B Sökande från årskurs 9 till gymnasieskolan läsåret 2016/17 per program för elever från åk 9 läsåret 2015/16 (forts.), flickor
Tabell 9 C Sökande från årskurs 9 till gymnasieskolan läsåret 2016/17 per program för elever från åk 9 läsåret 2015/16 (forts.), pojkar
Tabell 10 A Övergång till gymnasieskola läsåret 2016/17 per program för elever från åk 9 läsåret 2015/16
Tabell 10 B Övergång till gymnasieskola läsåret 2016/17 per program för elever från åk 9 läsåret 2015/16 (forts.), flickor
Tabell 10 C Övergång till gymnasieskola läsåret 2016/17 per program för elever från åk 9 läsåret 2015/16 (forts.), pojkar
Tabell 11 A Övergång till gymnasieskola läsåret 2016/17 för elever som avslutat åk 9 läsåret 2015/16
Tabell 11 B Övergång till gymnasieskola läsåret 2016/17 för elever som avslutat åk 9 läsåret 2015/16 (forts.), flickor
Tabell 11 C Övergång till gymnasieskola läsåret 2016/17 för elever som avslutat åk 9 läsåret 2015/16 (forts.), pojkar
Tabell 12 Övergång till gymnasieskolan läsåret 2016/17 för elever från åk 9 läsåret 2015/16, efter program och huvudman i gymnasieskolan
Senast granskad: 2017-01-26
Innehållsansvar: Avdelningen för analys