Betyg i grundskolan årskurs 9 läsår 2012/13

I den tidigare publicerade statistiken (30/9 2013) har fel upptäckts. Felen har främst påverkat det genomsnittliga meritvärdet.

2014-01-17: Samtliga berörda tabeller om betyg i grundskolans årskurs 9 läsåret 2012/13 har uppdaterats samt i databaserna Jämförelsetal och SIRIS. Även den publicerade promemorian Slutbetyg i grundskolan våren 2013 är korrigerad.

Tabellnummer Innehåll
Tabell 1 A Riksnivå (73 kB) Elever som avslutat årskurs 9 läsåren 2008/09-2012/13
Tabell 1 B Riksnivå (73 kB) Elever som avslutat årskurs 9 läsåren 2008/09- 2012/13, forts
Tabell 1 C Riksnivå (57 kB) Elever som avslutat årskurs 9 läsåret 2012/13 och har behörighet till nationellt program
Tabell 2 Riksnivå (54 kB) Elever som avslutat årskurs 9 läsåren 2008/09-2012/13 och ej uppnått kunskapskraven
Tabell 3 A Riksnivå (100 kB) Slutbetyg i årskurs 9 läsåret 2012/13, spridningsmått för kommuner (kommunala skolor)
Tabell 3 B Riksnivå (100 kB)

Slutbetyg i årskurs 9 läsåret 2012/13, medelvärden för kommungrupper (kommunala skolor)

Tabell 4 Riksnivå (49 kB)

Elever som lämnat grundskolan utan slutbetyg, läsåren 2008/09-2012/13
Tabell 5 Riksnivå (55 kB) Elever som ej uppnått målen i ämnena svenska, matematik och engelska, läsåren 2008/09-2012/13
Tabell 6 A Riksnivå (72 kB) Elever som avslutat årskurs 9 läsåret 2012/13 och har betyg i minst 16 ämnen alternativt färre ämnen i slutbetyget
Tabell 6 B Riksnivå (72 kB) Elever som avslutat årskurs 9, fristående skolor, läsåret 2012/13 och har betyg i minst 16 ämnen alternativt färre ämnen i slutbetyget
Tabell 7 A Riksnivå (307 kB) Elever med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet, fördelning av ämnesbetyg och underlag saknas samt betygspoäng i årskurs 9, läsåret 2012/13
Tabell 7 B Riksnivå (307 kB) Elever med svensk bakgrund med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet, fördelning av ämnesbetyg och underlag saknas samt betygspoäng i årskurs 9, läsåret 2012/13
Tabell 7 C Riksnivå (307 kB) Elever med utländsk bakgrund med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet, fördelning av ämnesbetyg och underlag saknas samt betygspoäng i årskurs 9, läsåret 2012/13
Tabell 7 D Riksnivå (307 kB) Elever i fristående skolor med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet, fördelning av ämnesbetyg och underlag saknas samt betygspoäng i årskurs 9, läsåret 2012/13
Tabell 7 E Riksnivå (307 kB) Elever i kommunala skolor med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet fördelning av ämnesbetyg och underlag saknas samt betygspoäng i årskurs 9, läsåret 2012/13
Tabell 7 F Riksnivå (307 kB) Elever med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet exklusive nyinvandrade elever, fördelning av ämnesbetyg och underlag saknas samt betygspoäng i årskurs 9, läsåret 2012/13
Tabell 7 G Riksnivå (307 kB) Nyinvandrade elever med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet, fördelning av ämnesbetyg och underlag saknas samt betygspoäng i årskurs 9, läsåret 2012/13
Tabell 7 H Riksnivå (307 kB) Elever med högutbildade föräldrar och betyg enligt det mål- och kunskaps-relaterade betygssystemet, fördelning av ämnesbetyg och underlag saknas samt betygspoäng i årskurs 9, läsåret 2012/13
Tabell 7 I Riksnivå (307 kB) Elever med mellan- och lågutbildade föräldrar och betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet, fördelning av ämnesbetyg och underlag saknas samt betygspoäng i årskurs 9, läsåret 2012/13
Tabellnummer Innehåll - Övergång till gymnasieskola
Tabell 9 A Riksnivå (77 kB)   Sökande från årskurs 9 till gymnasieskolan läsåret 2013/14 per program för elever från åk 9 läsåret 2012/13
Tabell 9 B Riksnivå (77 kB) Sökande från årskurs 9 till gymnasieskolan läsåret 2013/14 per program för elever från åk 9 läsåret 2012/13 (forts.), flickor
Tabell 9 C Riksnivå (77 kB)   Sökande från årskurs 9 till gymnasieskolan läsåret 2013/14 per program för elever från åk 9 läsåret 2012/13 (forts.), pojkar
Tabell 10 A Riksnivå (76 kB)   Övergång till gymnasieskola läsåret 2013/14 per program för elever från åk 9 läsåret 2012/13
Tabell 10 B Riksnivå (76 kB)   Övergång till gymnasieskola läsåret 2013/14 per program för elever från åk 9 läsåret 2012/13 (forts.), flickor
Tabell 10 C Riksnivå (76 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2013/14 per program för elever från åk 9 läsåret 2012/13 (forts.), pojkar
Tabell 11 A Riksnivå (70 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2013/14 för elever som avslutat åk 9 läsåret 2012/13
Tabell 11 B Riksnivå (70 kB)   Övergång till gymnasieskola läsåret 2013/14 för elever som avslutat åk 9 läsåret 2012/13 (forts.), flickor
Tabell 11 C Riksnivå (70 kB)   Övergång till gymnasieskola läsåret 2013/14 för elever som avslutat åk 9 läsåret 2012/13 (forts.), pojkar
Tabell 12 Riksnivå (50 kB)   Övergång till gymnasieskolan läsåret 2013/14 för elever från åk 9 läsåret 2012/3, efter program eller anknytning till program i gymnasieskolan
Senast granskad: 2013-09-30
Innehållsansvar: Utbildningsstatistiksenheten