Betyg i grundskolan årskurs 9 läsår 2013/14

På den här sidan finns uppgifter om betygsresultat i grundskolan årskurs 9 på nationell nivå. Vissa uppgifter finns även på läns-, kommun och skolenhetsnivå. Dessa publiceras i Skolverkets databas Jämförelsetal och SIRIS.

Preliminär statistik
Preliminär slutbetyg läsår 2013/14 (17 kB)
Tabellnummer Innehåll
Tabell 1 A Riksnivå (75 kB) Elever som avslutat årskurs 9 läsåren 2009/10-2013/14
Tabell 1 B Riksnivå (75 kB) Resultat av slutbetyg för elever som avslutat årskurs 9 läsåren 2009/10- 2013/14

Tabell 1 C Riksnivå (60 kB)

Behörighet till gymnasieskolans nationella program för elever som avslutat årskurs 9 läsåret 2013/14
Tabell 2 Riksnivå (55 kB) Elever som avslutat årskurs 9 läsåren 2009/10-2013/14 och ej uppnått kunskapskraven
Tabell 3 A Riksnivå (100 kB) Slutbetyg i årskurs 9 läsåret 2013/14, spridningsmått för kommuner (kommunala skolor)
Tabell 3 B Riksnivå (100 kB)

Slutbetyg i årskurs 9 läsåret 2013/14, medelvärden för kommungrupper (kommunala skolor)

Tabell 4 Riksnivå (52 kB)

Elever som lämnat grundskolan utan slutbetyg, läsåren 2009/10-2013/14
Tabell 5 Riksnivå (55 kB) Elever som ej uppnått kunskapskraven i ämnena svenska, matematik och engelska, läsåren 2009/10-2013/14
Tabell 6 A Riksnivå (75 kB) Elever som avslutat årskurs 9 läsåret 2013/14 och har godkända betyg i minst 16 ämnen alternativt färre ämnen i slutbetyget
Tabell 6 B Riksnivå (75 kB) Elever som avslutat årskurs 9, fristående skolor, läsåret 2013/14 och har godkända betyg i minst 16 ämnen alternativt färre ämnen i slutbetyget
Tabell 7 A Riksnivå (309 kB) Elever med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet, fördelning av ämnesbetyg och underlag saknas samt betygspoäng i årskurs 9, läsåret 2013/14
Tabell 7 B Riksnivå (309 kB) Elever med svensk bakgrund med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet, fördelning av ämnesbetyg och underlag saknas samt betygspoäng i årskurs 9, läsåret 2013/14
Tabell 7 C Riksnivå (309 kB) Elever med utländsk bakgrund med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet, fördelning av ämnesbetyg och underlag saknas samt betygspoäng i årskurs 9, läsåret 2013/14
Tabell 7 D Riksnivå (309 kB) Elever i fristående skolor med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet, fördelning av ämnesbetyg och underlag saknas samt betygspoäng i årskurs 9, läsåret 2013/14
Tabell 7 E Riksnivå (309 kB) Elever i kommunala skolor med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet fördelning av ämnesbetyg och underlag saknas samt betygspoäng i årskurs 9, läsåret 2013/14
Tabell 7 F Riksnivå (309 kB) Elever med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet exklusive nyinvandrade elever, fördelning av ämnesbetyg och underlag saknas samt betygspoäng i årskurs 9, läsåret 2013/14
Tabell 7 G Riksnivå (309 kB) Nyinvandrade elever med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet, fördelning av ämnesbetyg och underlag saknas samt betygspoäng i årskurs 9, läsåret 2013/14
Tabell 7 H Riksnivå (309 kB) Elever med högutbildade föräldrar och betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet, fördelning av ämnesbetyg och underlag saknas samt betygspoäng i årskurs 9, läsåret 2013/14
Tabell 7 I Riksnivå (309 kB) Elever med mellan- och lågutbildade föräldrar och betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet, fördelning av ämnesbetyg och underlag saknas samt betygspoäng i årskurs 9, läsåret 2013/14
Tabellnummer Innehåll - Övergång till gymnasieskola
Tabell 9 A Sökande fr åk 9 (79 kB) Sökande från årskurs 9 till gymnasieskolan läsåret 2014/15 per program för elever från åk 9 läsåret 2013/14
Tabell 9 B Sökande fr åk 9 (79 kB) Sökande från årskurs 9 till gymnasieskolan läsåret 2014/15 per program för elever från åk 9 läsåret 2013/14 (forts.), flickor
Tabell 9 C Sökande fr åk 9 (79 kB) Sökande från årskurs 9 till gymnasieskolan läsåret 2014/15 per program för elever från åk 9 läsåret 2013/14 (forts.), pojkar
Tabell 10 A Övergång t gymn (77 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2014/15 per program för elever från åk 9 läsåret 2013/14
Tabell 10 B Övergång t gymn (77 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2014/15 per program för elever från åk 9 läsåret 2013/14 (forts.), flickor
Tabell 10 C Övergång t gymn (77 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2014/15 per program för elever från åk 9 läsåret 2013/14 (forts.), pojkar
Tabell 11 A Övergång t gymn (68 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2014/15 för elever som avslutat åk 9 läsåret 2013/14
Tabell 11 B Övergång t gymn (68 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2014/15 för elever som avslutat åk 9 läsåret 2013/14 (forts.), flickor
Tabell 11 C Övergång t gymn (68 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2014/15 för elever som avslutat åk 9 läsåret 2013/14 (forts.), pojkar
Tabell 12 Övergång t gymn (50 kB) Övergång till gymnasieskolan läsåret 2014/15 för elever från åk 9 läsåret 2013/14, efter program och huvudman i gymnasieskolan
Senast granskad: 2014-09-30
Innehållsansvar: Utbildningsstatistiksenheten