Betyg i grundskolan årskurs 9 läsår 2014/15

På den här sidan finns uppgifter om betygsresultat i grundskolan årskurs 9 på nationell nivå. Vissa uppgifter finns även på läns-, kommun och skolenhetsnivå. Dessa publiceras i Skolverkets databas Jämförelsetal och SIRIS.

Tabellnummer Innehåll
Tabell 1 A Betyg o Prov Riksnivå (78 kB) Elever som avslutat årskurs 9 läsåren 2010/11-2014/15
Tabell 1 B Betyg o prov Riksnivå (78 kB) Resultat av slutbetyg för elever som avslutat årskurs 9 läsåren 2010/11- 2014/15
Tab 1 C Betyg o prov Riksnivå.xls (61 kB) Behörighet till gymnasieskolans nationella program för elever som avslutat årskurs 9 läsåret 2010/11-2014/15
  Tabell 2 Betyg o Prov Riksnivå (57 kB) Elever som avslutat årskurs 9 läsåren 2010/11-2014/15 och ej nått kunskapskraven för lägst betyg E
  Tabell 3 A Betyg o Prov Riksnivå (57 kB) Slutbetyg i årskurs 9 läsåret 2014/15, spridningsmått för kommuner (kommunala skolor)
  Tabell 3 B Betyg o Prov Riksnivå (57 kB)

Slutbetyg i årskurs 9 läsåret 2014/15, medelvärden för kommungrupper (kommunala skolor)

Tabell 4 Betyg o Prov Riksnivå (53 kB)

Elever som lämnat grundskolan utan slutbetyg, läsåren 2010/11-2014/15
Tabell 5 Betyg o Prov Riksnivå (54 kB)   Elever som ej nått kunskapskraven för lägst betyg E i ämnena svenska, matematik och engelska, läsåren 2010/11-2014/15
Tabell 6 A Betyg o Prov Riksnivå (76 kB) Elever som avslutat årskurs 9 läsåret 2014/15 och har godkänt betyg i minst 16 ämnen alternativt färre ämnen i slutbetyget
Tabell 6 B Betyg o Prov Riksnivå (76 kB) Elever som avslutat årskurs 9, fristående skolor, läsåret 2014/15 och har godkänt betyg i minst 16 ämnen alternativt färre ämnen i slutbetyget
Tabell 7 A Betyg o Prov Riksnivå (310 kB) Samtliga elever, fördelning av ämnesbetyg och underlag saknas samt genomsnittlig betygspoäng i årskurs 9, läsåret 2014/15
  Tabell 7 B Betyg o Prov Riksnivå (310 kB) Elever med svensk bakgrund, fördelning av ämnesbetyg och underlag saknas samt betygspoäng i årskurs 9, läsåret 2014/15
Tabell 7 C Betyg o Prov Riksnivå (310 kB) Elever med utländsk bakgrund, fördelning av ämnesbetyg och underlag saknas samt betygspoäng i årskurs 9, läsåret 2014/15
Tabell 7 D Betyg o Prov Riksnivå (310 kB) Elever i fristående skolor, fördelning av ämnesbetyg och underlag saknas samt genomsnittlig betygspoäng i årskurs 9, läsåret 2014/15
Tabell 7 E Betyg o Prov Riksnivå (310 kB) Elever i kommunala skolor, fördelning av ämnesbetyg och underlag saknas samt genomsnittlig betygspoäng i årskurs 9, läsåret 2014/15
Tabell 7 F Betyg o Prov Riksnivå (310 kB) Samtliga elever exkl nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund, fördelning av ämnesbetyg och underlag saknas samt genomsnittlig betygspoäng i årskurs 9, läsåret 2014/15
  Tabell 7 G Betyg o Prov Riksnivå (310 kB) Nyinvandrade elever, fördelning av ämnesbetyg och underlag saknas samt genomsnittlig betygspoäng i årskurs 9, läsåret 2014/15
Tabell 7 H Betyg o Prov Riksnivå (310 kB) Elever med högutbildade föräldrar, fördelning av ämnesbetyg och underlag saknas samt genomsnittlig betygspoäng i årskurs 9, läsåret 2014/15
Tabell 7 I Betyg o Prov Riksnivå (310 kB)   Elever med mellan- och lågutbildade föräldrar, fördelning av ämnesbetyg och underlag saknas samt genomsnittlig betygspoäng i årskurs 9, läsåret 2014/15
Tabellnummer Innehåll - Övergång till gymnasieskola
Tabell 9A Betyg o Prov Riksnivå (72 kB) Sökande från årskurs 9 till gymnasieskolan läsåret 2015/16 per program för elever från åk 9 läsåret 2014/15
Tabell 9 B Betyg o Prov Riksnivå (74 kB) Sökande från årskurs 9 till gymnasieskolan läsåret 2015/16 per program för elever från åk 9 läsåret 2014/15 (forts.), flickor
Tabell 9 C Betyg o Prov Riksnivå (75 kB) Sökande från årskurs 9 till gymnasieskolan läsåret 2015/16 per program för elever från åk 9 läsåret 2014/15 (forts.), pojkar
Tabell 10A Betyg o Prov Riksnivå (77 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2015/16 per program för elever från åk 9 läsåret 2014/15
Tabell 10B Betyg o Prov Riksnivå (77 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2015/16 per program för elever från åk 9 läsåret 2014/15 (forts.), flickor
Tabell 10C Betyg o Prov Riksnivå (77 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2015/16 per program för elever från åk 9 läsåret 2014/15 (forts.), pojkar
Tabell 11A Betyg o Prov Riksnivå (70 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2015/16 för elever som avslutat åk 9 läsåret 2014/15
Tabell 11B Betyg o Prov Riksnivå (72 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2015/16 för elever som avslutat åk 9 läsåret 2014/15 (forts.), flickor
Tabell 11C Betyg o Prov Riksnivå (72 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2015/16 för elever som avslutat åk 9 läsåret 2014/15 (forts.), pojkar
Tabell 12 Betyg o Prov Riksnivå (48 kB) Övergång till gymnasieskolan läsåret 2015/16 för elever från åk 9 läsåret 2014/15, efter program och huvudman i gymnasieskolan
Senast granskad: 2015-09-28
Innehållsansvar: Utvärderingsavdelningen