Betyg i grundskolan årskurs 9 läsår 2016/17

På den här sidan finns uppgifter om betygsresultat i grundskolan årskurs 9 på nationell nivå. Vissa uppgifter finns även på läns-, kommun och skolenhetsnivå. Dessa publiceras i Skolverkets databas Jämförelsetal och SIRIS.

Betyg och prov, riksnivå

Elever som avslutat årskurs 9 läsåren 2012/13-2016/17, tabell 1 A (86 kB) Resultat av slutbetyg för elever som avslutat årskurs 9 läsåren 2012/13- 2016/17, tabell 1 B (86 kB) Behörighet till gymnasieskolans nationella program för elever som avslutat årskurs 9 läsåret 2012/13-2016/17, tabell 1 C (68 kB) Elever som avslutat årskurs 9 läsåren 2012/13-2016/17 och ej nått kunskapskraven för lägst betyg E, tabell 2 (63 kB) Slutbetyg i årskurs 9 läsåret 2016/17, spridningsmått för kommuner (kommunala skolor), tabell 3 A (105 kB) Slutbetyg i årskurs 9 läsåret 2016/17, medelvärden för kommungrupper (kommunala skolor), tabell 3 B (105 kB) Elever som lämnat grundskolan utan slutbetyg, läsåren 2012/13-2016/17, tabell 4 (59 kB) Elever som ej nått kunskapskraven för lägst betyg E i ämnena svenska, matematik och engelska, läsåren 2012/13-2016/17, tabell 5 (62 kB) Elever som avslutat årskurs 9 läsåret 2016/17 och har godkänt betyg i minst 16 ämnen alternativt färre ämnen i slutbetyget, tabell 6 A (79 kB) Elever som avslutat årskurs 9, fristående skolor, läsåret 2016/17 och har godkänt betyg i minst 16 ämnen alternativt färre ämnen i slutbetyget , tabell 6 B (79 kB) Samtliga elever, fördelning av ämnesbetyg och underlag saknas samt genomsnittlig betygspoäng i årskurs 9, läsåret 2016/17, tabell 7 A (204 kB) Samtliga elever exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund, fördelning av ämnesbetyg och underlag saknas samt genomsnittlig betygspoäng i årskurs 9, läsåret 2016/17, tabell 7 B (204 kB) Nyinvandrade elever, fördelning av ämnesbetyg och underlag saknas samt genomsnittlig betygspoäng i årskurs 9, läsåret 2016/17, tabell 7 C (204 kB) Elever med svensk bakgrund, fördelning av ämnesbetyg och underlag saknas samt genomsnittlig betygspoäng årskurs 9, läsåret 2016/17, tabell 7 D (204 kB) Elever med utländsk bakgrund, fördelning av ämnesbetyg och underlag saknas samt genomsnittlig betygspoäng i årskurs 9, läsåret 2016/17, tabell 7 E (204 kB) Elever i kommunala skolor, fördelning av ämnesbetyg och underlag saknas samt genomsnittlig betygspoäng i årskurs 9, läsåret 2016/17, tabell 7 F (204 kB) Elever i fristående skolor, fördelning av ämnesbetyg och underlag saknas samt genomsnittlig betygspoäng i årskurs 9, läsåret 2016/17, tabell 7 G (204 kB) Elever med högutbildade föräldrar, fördelning av ämnesbetyg och underlag saknas samt genomsnittlig betygspoäng i årskurs 9, läsåret 2016/17, tabell 7 H (204 kB) Elever med mellan- eller lågutbildade föräldrar, fördelning av ämnesbetyg och underlag saknas samt genomsnittlig betygspoäng i årskurs 9, läsåret 2015/16, tabell 7 I (204 kB)

Övergång till gymnasieskola

Sökande från årskurs 9 till gymnasieskolan läsåret 2017/18 per program för elever från åk 9 läsåret 2016/17, tabell 9A (84 kB) Sökande från årskurs 9 till gymnasieskolan läsåret 2017/18 per program för elever från åk 9 läsåret 2016/17, flickor, tabell 9B (84 kB) Sökande från årskurs 9 till gymnasieskolan läsåret 2017/18 per program för elever från åk 9 läsåret 2016/17, pojkar, tabell 9C (84 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2017/18 per program för elever från åk 9 läsåret 2016/17, tabell 10A (80 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2017/18 per program för elever från åk 9 läsåret 2016/17, flickor, tabell 10B (80 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2017/18 per program för elever från åk 9 läsåret 2016/17, pojkar, tabell 10C (80 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2017/18 för elever som avslutat åk 9 läsåret 2016/17, tabell 11A (75 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2017/18 för elever som avslutat åk 9 läsåret 2016/17, flickor, tabell 11B (75 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2017/18 för elever som avslutat åk 9 läsåret 2016/17, pojkar, tabell 11C (75 kB) Övergång till gymnasieskolan läsåret 2017/18 för elever från åk 9 läsåret 2016/17 efter program och huvudman i gymnasieskolan, tabell 12 (55 kB)    

Senast granskad: 2018-04-24
Innehållsansvar: Avdelningen för analys