Betyg i grundskolan läsår 1993/94

Uppgifter på riksnivå

TabellnummerInnehåll
Tabell 1.12 A (53 kB) Slutbetyg i årskurs 9 läsåren 1990/91 - 1993/94
Tabell 1.12 B (53 kB) Elever med ofullständigt slutbetyg i årskurs 9 läsåren 1990/91 - 1993/94
Tabell 1.12 C (52 kB) Slutbetyg i årskurs 9 läsåret 1993/94, spridningsmått för kommuner
Tabell 1.12 D (52 kB) Slutbetyg i årskurs 9 läsåret 1993/94, medelvärden för kommungrupper
Tabell 1.13 A (47 kB) Betyg per ämne i årskurs 9, läsåret 1993/94
Tabell 1.13 B (47 kB) Slutbetyg i årskurs 9, läsåret 1993/94
Tabell 1.14 (44 kB) Saknade betyg per ämne i årskurs 9 läsåret 1993/94
Tabell 1.15 A (44 kB) Antal saknade betyg i årskurs 9, läsåret 1993/94
Tabell 1.15 B (44 kB) Orsaker till saknade betyg i årskurs 9, läsåret 1993/94
TabellnummerInnehåll - Övergång till gymnasieskola
Tabell 1.16 A (45 kB) Övergång till gymnasieskolan från åk 9 inför läsåret 1994/95

Uppgifter på kommunnivå

TabellnummerInnehåll
Tabell 4 (376 kB) Huvudmannens skolor. Utbildningsresultat 1993/94
Senast granskad: 2007-04-12
Innehållsansvar: Utbildningsstatistiksenheten